Thomas Ladegaard Petersen

advokat

Thomas Ladegaard Petersen er advokat i vores team for Dispute Resolution.

Thomas beskæftiger sig med erhvervsretlige tvister i form af retssager samt danske og internationale voldgiftssager, herunder ansvarssager i bred forstand, f.eks. sager vedrørende erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer, advokater og revisorer. Derudover har Thomas erfaring med selskabsretlige tvister, herunder M&A-tvister og ejerkonflikter samt sager inden for den finansielle sektor.

Endvidere har Thomas erfaring med aftaleretlige tvister i bred forstand samt person- og arbejdsskadesager. 

Derudover underviser Thomas i kandidatfaget Civilprocesret på Københavns Universitet.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution