Vicki Bek Jacobsen

advokatfuldmægtig

Vicki Bek Jacobsen er advokatfuldmægtig i vores team for IP-ret og Life Science.

Vicki har erfaring med håndhævelse af varemærke-,  patent-, domænenavns- og ophavsrettigheder samt markedsføringsret, herunder blandt andet sager om midlertidige forbud og bevissikring.
 
Herudover har Vicki erfaring med udarbejdelse af kontrakter samt rådgivning om kontraktretlige forhold ved licens- og overdragelsesaftaler.

Vicki rådgiver klienter om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler og medicinsk udstyr. Rådgivningen omfatter blandt andet spørgsmål om salg og markedsføring. 
 
Desuden er Vicki en del af vores varemærketeam, hvor hun rådgiver klienter om varemærker, designs og domænenavne.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret