Camille Robertsen

advokat, director

Camille Robertsen er director i vores team for Dispute Resolution med særligt fokus på kommercielle tvister.

Camille beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager, herunder internationale voldgiftssager, inden for en bred vifte af de formueretlige retsområder, herunder generel erstatnings- og kontraktret, securities litigation, prospektansvar, ledelsesansvar, professionsansvar og forsikringsret. Derudover har Camille erfaring med entreprisesager og personskadesager.

Camille har indgående erfaring med håndtering af større sagskomplekser, og har fokuseret meget på at tilegne sig relevante Project Management kompetencer over de seneste år, hvilket sikrer vores klienter en effektiv projektstyring. 

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution