Daniel Boel Idorn

advokat, director

Daniel Boel Idorn er director i vores team for Dispute Resolution.

Daniel arbejder primært med retssager for de civile domstole og voldgiftssager for danske voldgiftsinstitutioner samt med internationale voldgiftssager og alternativ tvisteløsning.

Daniel rådgiver eksempelvis aktørerne inden for bygge- og anlægsbranchen, herunder tekniske rådgivere, bygherrer og entreprenører i alle stadier af byggeprocessen.

Herudover beskæftiger Daniel sig med forsikringsret, erstatningsret og kontrakter, samt generel erhvervsret.

Daniel har tidligere erfaring med insolvensret, herunder behandling af konkursboer, omstødelsessager, konkurskarantænesager mv.

Daniel er ekstern underviser på Københavns Universitet i faget Tings- og kreditorret.

Endelig deltager Daniel som fast dommer i den årlige internationale procedurekonkurrence Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot), der afholdes i Wien.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution