Lise Aaby Nielsen

advokat

Lise Aaby Nielsen er advokat i vores team for EU- og konkurrenceret.

Lise beskæftiger sig med rådgivning inden for både dansk og EU-konkurrenceret, udbudsret, statsstøtteret og øvrige EU-retlige forhold.

Lise rådgiver om alle forhold inden for konkurrenceretten, herunder særligt horisontale og vertikale aftaler samt fusionskontrol og anden M&A relateret konkurrenceret. Lise bistår med fusionsanmeldelser til såvel Europa-Kommissionen som de danske konkurrencemyndigheder.

Lise har bred erfaring med rådgivning om udbudsretlige problemstillinger, og hun rådgiver både ordregivende myndigheder og leverandører i alle faser af et offentligt udbud - både i form af strategisk rådgivning i forbindelse med myndighedens forberedelse og gennemførelse af et udbud, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, leverandørens udarbejdelse af tilbud samt den efterfølgende håndhævelse af udbudsreglerne ved domstolene og/eller Klagenævnet for Udbud.

Lise har erfaring med rådgivning til en lang række brancher, men har særlig erfaring med pharma- og medicoindustrien, store offentlige infrastrukturprojekter og - fra sin udstationering til DONG Energys juridiske afdeling - energiområdet.

Lise underviser desuden i konkurrenceret som ekstern lektor på Københavns Universitet.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb

Læs alle insights om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb