Lotte Gunhild Hansen

advokatfuldmægtig

Lotte Gunhild Hansen er advokatfuldmægtig i vores team for Energi og Infrastruktur.

Til dagligt beskæftiger Lotte sig med entrepriseretlige tvister, der primært relaterer sig til større og mellemstore infrastrukturprojekter samt tvister af generel kontraktretlig karakter.

Lotte arbejder primært med forberedelsen af større rets- og voldgiftssager for både de ordinære domstole og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Derudover har Lotte erfaring med kontraktretlige problemstillinger samt tvistløsning og bistår løbende klienter med rådgivning herom.

Lotte har også opnået kendskab til og erfaring med rådgivning af bl.a. danske og internationale virksomheder vedrørende gennemførelse og udvikling af energi- og infrastruktur projekter, hvor hun særligt har beskæftiget sig med det miljø- og planretlige område.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur