Mille Skjold Denwers

advokatfuldmægtig

Mille Skjold Denwers er advokatfuldmægtig i vores team for Dispute Resolution. 

Mille beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for det formueretlige område, herunder særligt erstatnings- og forsikringsret samt generel kontrakt- og aftaleret. Mille rådgiver nationale og internationale klienter i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Rådgivningen omfatter blandt andet professions- og erstatningsvar. 

Herudover rådgiver Mille forsikringsselskaber om generelle forsikringsretlige problemstillinger herunder regulatoriske spørgsmål, samt i sager som omhandler person- og arbejdsskade. 

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution