Phillip Giede Bøving

advokat

Phillip Giede Bøving er advokat i vores team for Corporate Regulatory og Compliance.

Phillip er involveret i både persondata compliance-projekter, i retssager, samt generel rådgivning om persondata- og markedsføringsret.

Phillip har desuden særlig erfaring med teledata og betalingslovens særregler om betalingsdata.

Phillip har tidligere siddet i vores IP og Life Science team, hvor han har erfaring med håndhævelse af varemærke-, patent- og ophavsrettigheder, herunder forbuds- og bevissikringssager, samt rådgivning om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr og fødevarer.

Seneste nyt om Persondata

Persondata