Regitze Bech Petersen

advokatfuldmægtig

Regitze Bech Petersen er advokatfuldmægtig i vores team for Dispute Resolution.

Regitze beskæftiger sig bl.a. med rets- og voldgiftssager inden for det formueretlige område, herunder generel aftale-, erstatnings-, og selskabsret. Regitze beskæftiger sig desuden med advokatundersøgelser og erhvervsstrafferet.

Derudover har Regitze særlig erfaring med M&A og transaktionsrelaterede tvister, herunder ejerkonflikter, og har erfaring med håndtering af større sagskomplekser og projektstyring.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution