Simon Lindvig Rasmussen

advokat, director

Simon Lindvig Rasmussen er director i vores team for Bank og Finans.

Simon beskæftiger sig med finansiel regulering, og rådgiver i den forbindelse navnlig banker, kapitalforvaltere, forsikringsselskaber og pensionskasser.

Simon har særligt fokus på rådgivning om finansiel regulering, som involverer komplekse transaktioner og aftalestrukturer ofte med grænseoverskridende aspekter samt rådgivning om myndighedshåndtering, handel med værdipapirer og kapitalmarkedsforhold.

Simon bistår løbende klienter med væsentlige projekter som f.eks. etablering af finansielle virksomheder og alternative investeringsfonde, køb og salg af finansielle virksomheder, porteføljeoverdragelser eller omstruktureringer samt implementeringsprojekter i forbindelse med ny finansiel lovgivning.

Simon har stor erfaring med rådgivning af forsikringsselskaber, pensionskasser og forsikringsformidlere, og har en høj specialisering inden for bl.a. forsikringsdistribution.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans