Toke Engberg Pedersen

advokat

Toke Engberg Pedersen er advokat i vores team for insolvens og rekonstruktion, der håndterer de største og mest komplekse konkurser og rekonstruktioner i Danmark.

Toke beskæftiger sig med alle aspekter af insolvens- og rekonstruktionsret og har erfaring med behandling af konkursboer, likvidationer, rekonstruktioner, konkurskarantæne samt varetagelse af kreditorpositioner.

Toke har erfaring med gennemførelse virksomhedsoverdragelse af hele eller dele af den konkursramte virksomhed samt overdragelse af solvente virksomheder. Derudover arbejder Toke med generelle erhvervsretlige og selskabsretlige problemstillinger.

Toke er ligeledes ekstern lektor ved Syddansk Universitet, hvor han underviser jurastuderende i kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion