Artikel i Advokaten nr. 6, 2006: "Med et ben i to lejre"

I "Advokaten" nr. 6, 2006 har Pia Møller skrevet artiklen "Med et ben i to lejre". Artiklen omhandler advokatfuldmægtig hos Plesner, Anders Strandet Jepsen, der er i gang med en noget utraditionel uddannelse: Sideløbende med sit arbejde som advokatfuldmægtig hos Plesner tager han nemlig en ph.d. – en kombination, der til fulde imødekommer hans ønske om at supplere forskning med konkret rådgivning.

Emnet for Anders Strandet Jepsens ph.d. er "moms og finansielle transaktioner" og hører under ErhvervsPhD-ordningen, som siden 2002 er blevet varetaget og støttet økonomisk af Videnskabsministeriet.

Plesners leder af forretningsområdet "Skatter og afgifter", Hans Severin Hansen, og juniorpartner Tom Kári Kristjánsson fungerer som Anders' vejledere og erkender, at det stiller store krav til Plesner at være godkendt til ordningen. De ser imidlertid Anders' ph.d. som en velovervejet langtidsinvestering. Dels findes der kun en yderst begrænset mængde videnskabelig litteratur på området for moms, dels er det meget vanskeligt at rekruttere kvalificerede jurister med dette speciale. "Der er markante fordele forbundet med denne uddannelse – for både Plesner, Anders Strandet Jepsen og vores klienter", fastslår partner Hans Severin Hansen.