Vilkår

Brugen af www.plesner.com ( herefter "Hjemmesiden”) er underlagt nedenstående betingelser. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, bedes du forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Hjemmesiden ejes og drives af Plesner Advokatpartnerselskab (”Plesner”) Amerika Plads 37, 2100 København Ø, CVR-nr. 3847 7935, tlf. 33 12 11 33, email: plesner@plesner.com

Plesner og advokaterne i Plesner er i medfør af Retsplejeloven underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk

Vilkår og betingelser for brug af www.plesner.com

Anvendelsen af www.plesner.com er underlagt nedenstående betingelser. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, bedes du forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på Hjemmesiden gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed.  Plesner tilstræber, at indholdet er opdateret, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret.

Indholdet er ikke udtryk for og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Hjemmesiden indeholder links til tredjeparters hjemmesider, som Plesner ikke har kontrol over.

Plesner tager alle rimelige forholdsregler for at beskytte Hjemmesiden mod virus, orm, trojanske heste eller lignende. Plesner garanterer dog ikke, at Hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver sig ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som modtages fra Hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra Hjemmesiden.

Links

Der må ikke frames eller deep-linkes til Hjemmesiden.  Det er tilladt at linke til Hjemmesidens forside, hvis det sker på en loyal og ikke-konkurrerende måde.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale, som er beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må kun anvende Hjemmesiden i overensstemmelse med de i henhold til dansk lovgivning gældende rettigheder. Al anden anvendelse kræver Plesners forudgående skriftlige tilladelse.

Behandling af personoplysninger

Vi indsamler oplysninger om dig, når du tilmelder dig en event, en workshop, et netværksarrangement el.lign. på Hjemmesiden, anvender kontaktformularen, fremsender en ansøgning ved brug af Hjemmesiden eller tilmelder dig et af vores nyhedsbreve. Vi indsamler dine personoplysninger, fx navn, adresse, stilling, e-mailadresse, telefonnummer, præferencer, arbejdssted osv. Vi bruger kun din e-mailadresse ved udsendelse af nyhedsbreve, og den behandles fortroligt. Du kan til- eller framelde dig nyhedsbreve på Hjemmesiden.

Når du anvender Hjemmesiden vil der blive indsamlet oplysninger om din browserhistorik. Det sker bl.a. ved brug af cookies. Læs mere om vores anvendelse af cookies i vores cookiepolitik.

Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Oplysninger behandles af en ekstern databehandler, som er ansvarlig for hosting af Hjemmesiden. Oplysninger, som sendes mellem Plesner og den eksterne databehandler, krypteres.

Ønsker du indsigt i de oplysninger, som Plesner opbevarer om dig, er du velkommen til at kontakte Plesner. I den forbindelse kan du uden beregning anmode om at få berigtiget urigtige personoplysninger, eller om at Plesner ophører med at behandle dine personoplysninger.

Lovvalg og værneting

Anvendelsen af denne Hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der måtte udspringe af eller vedrøre Hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.

Seneste insights

Flere insights