Samfundsansvar (CSR)

Vores CSR-program er det mest vidtrækkende i branchen i Danmark - og et væsentligt aspekt i firmaets liv. Vi ønsker at drive en stærk og bæredygtig forretning, som skaber værdi for alle vores interessenter. Plesner har tiltrådt UN Global Compact.

CSR politik

Som et førende dansk advokatfirma anerkender vi vore forpligtelser overfor vores interessenter, herunder klienter, medarbejdere, leverandører og det samfund, som vi er en del af. 

Vores CSR-politik fokuserer på governance, sikring af et ambitiøst, nærværende og sikkert arbejdsmiljø samt anvendelse af vores kompetencer til velgørende arbejde for personer eller grupper i Danmark. Alle initiativer i programmet er relateret til UN Global Compacts principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Vi forpligter os til:
I dag er CSR-indsatsen bredt forankret i organisationen med vores CSR-team som frontløbere. Vi tilstræber at være et mønstereksempel i alle vores aktiviteter - og den fulde opbakning fra vores partnerkreds til CSR-indsatsen gør dette muligt.

Global Compact rapporter

CSR handler om åbenhed og gennemsigtighed, og vi rapporterer til UN Global Compact om de mål, vi arbejder for at nå, samt de konkrete resultater af vores indsats.

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2023"
 
Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2022"
 
Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2021"
 
Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2020" 

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2019" 

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2018"  

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2017"  

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2016"

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2015"  

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2014" 

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2013" 

Seneste insights

Flere insights