Europa-Parlamentet vedtager direktiv om grønne påstande

Den 12. marts 2024 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandling af et direktiv om grønne påstande (Green Claims Directive). Ved grønne påstande forstås brugen af udsagn, som giver indtryk af, at et produkt eller en aktivitet hos en erhvervsdrivende har mindre belastende effekt på miljøet, herunder klimaet. Disse udsagn kan vedrøre påvirkninger af miljøet generelt eller være relateret til specifikke udledninger til dele af miljøet såsom luft, vand, jord eller undergrund.

Direktivet blev vedtaget med et flertal på 467 stemmer for og 65 imod. Det er et betydeligt lovgivningsmæssigt skridt hen i mod at regulere miljøpåstande og brugen af miljømærkninger, særligt i de tilfælde, som ikke i forvejen er omfattet af EU-lovgivning. Direktivet introducerer en række krav til virksomheder, der agter at fremsætte miljøpåstande over for forbrugere, herunder et krav om, at grønne påstande skal være baseret på en livscyklusvurdering af det pågældende produkt. Verifikation fra en kompetent national myndighed vil være et krav for at understøtte disse påstande. Det nye Green Claims Directive skal bidrage til at fremskynde den grønne omstilling, beskytte forbrugere og virksomheder mod vildledende miljøpåstande, og derved også bidrage til at sikre mere lige vilkår i det indre marked i EU.

Direktivet indfører også krav til sammenlignende reklame, hvorefter det blandt andet skal sikres, at data om de sammenlignede produkter er indhentet på samme vis, dækker de samme led i forsyningskæden og at de samme forudsætninger er gældende. Desuden er virksomheder forpligtet til at offentliggøre disse informationer digitalt eller fysisk. Virksomheder, der ikke overholder direktivets krav, kan risikere udelukkelse fra offentlige udbudsprocedurer, begrænset adgang til offentlige midler samt konfiskering af indtægter og bøder. For overtrædelser med en EU-dimension er bøderne sat til mindst 4% af den årlige omsætning i de berørte medlemsstater.

Direktivet bygger på og supplerer EU's nylige forbud mod greenwashing og vildledende miljøpåstande, hvilket demonstrerer en klar indsats for at eliminere vildledende praksis. Det signalerer en opstramning mod greenwashing og introducerer sanktioner for dem, der findes skyldige i at fremsætte vildledende grønne påstande.Efter Europa-Parlamentets vedtagelse af sin position ved førstebehandling vil implementeringen af direktivet fortsætte under det nye parlament, som vil blive dannet efter de kommende parlamentsvalg i juni, sammen med Det Europæiske Råd. De forpligtelser, der er specificeret i direktivet, forventes at træde i kraft to år efter direktivets endelige godkendelse.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til din markedsføring, er du altid velkommen til at kontakte Plesners ESG-team eller Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Environmental, Social & Governance (ESG)

Environmental, Social and Governance