Kommissionen har vedtaget nye standarder for bæredygtig rapportering

Den 31. juli 2023 vedtog Kommissionen nye europæiske standarder for bæredygtig rapportering, European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Standarderne skal anvendes af alle virksomheder omfattet af direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Kommissionen vedtog i efteråret 2022 direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), hvorefter en række virksomheder er forpligtet til at oplyse ESG-data (Environmental, Social & Governance) i årsrapporten. Bæredygtighedsrapporteringen under CSRD er nu mulig med Kommissionens vedtagelse af ESRS. 

ESRS omfatter 12 standarder for bæredygtig rapportering indenfor følgende emner:

  • To standarder om betingelser og oplysninger, der går på tværs af ESG-standarderne (cross-cutting)
  • Fem standarder om miljø (E)
  • Fire standarder om sociale forhold (S)
  • Én standard om Governance (G).

Kravet om bæredygtighedsrapportering indfases gradvis alt efter virksomhedens størrelse. Når årsrapporten for 2024 skal aflægges skal store danske virksomheder med over 500 medarbejdere afgive oplysninger i ledelsesberetningen i henhold til CSRD ved brug er ESRS. 

Du kan læse mere om CSRD's ikrafttræden i vores tidligere insight om emnet: Nyt EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget.

Læs Kommissionens pressemeddelelse.

Seneste nyt om Environmental, Social & Governance (ESG)

Environmental, Social and Governance