Forbrugerombudsmandens fokus på greenwashing fortsætter

Forbrugerombudsmanden har den seneste tid behandlet en række sager om såkaldt "greenwashing", hvor Forbrugerombudsmanden har fundet, at virksomheders brug af udsagn om miljø og bæredygtighed i deres markedsføring har været vildledende. Forbrugerombudsmanden har ikke foretaget politianmeldelse af virksomhederne, men har i stedet indskærpet reglerne over for virksomhederne. Forbrugerombudsmanden har dog oplyst, at der forventes at blive indgivet flere politianmeldelser for overtrædelse af forbuddet mod greenwashing i 2023, og at virksomheder fremover skal forvente at blive politianmeldt, hvis Forbrugerombudsmanden vurderer, at de anvender vildledende udsagn.

I de pågældende sager (se her, her og her) har virksomheder bl.a. markedsført deres produkter som bæredygtige, selvom de ikke har haft tilstrækkelig dokumentation herfor (såkaldt greenwashing). Flere af virksomhederne oplyste, at baggrunden for udsagnene om bæredygtighed var, at produkterne eksempelvis bestod af 100% økologisk bomuld, 50% genanvendt materiale eller at produkterne var certificerede. Dette mente Forbrugerombudsmanden dog ikke kunne begrunde, at produkterne blev markedsført som bæredygtige.
 
Forbrugerombudsmanden udtalte i sin pressemeddelelse af 16. december 2022 om fem af de nyeste sager i rækken, at en virksomhed, der markedsfører sit produkt som bæredygtigt, skal kunne dokumentere, at blandt andet produktionen af produktet ikke har forringet miljøet og tæret på klodens ressourcer til skade for de kommende generationer. Forbrugerombudsmanden uddyber i pressemeddelelsen, at virksomheder skal kunne markedsføre konkrete miljømæssige fordele ved deres produkter, men at når virksomheder markedsfører deres produkter som bæredygtige uden at kunne dokumentere det, er det vildledende markedsføring. 

I pressemeddelesen gentog Forbrugerombudsmanden derfor sin generelle anbefaling om, at virksomheder bør afholde sig fra at markedsføre deres produkter som bæredygtige, da det blandt andet signalerer, at produktionen af produktet ikke har forringet miljøet og tæret på klodens ressourcer til skade for de kommende generationer.

Anbefalingen er i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v  ("Vejledningen") samt den tilhørende Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring ("Kvikguiden"), hvor "bæredygtig udvikling" defineres som en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. 

Af Kvikguiden fremgår det i forlængelse af definitionen, at det derfor er meget vanskeligt at kalde et produkt mv. bæredygtigt uden at vildlede. Derimod vil en virksomhed godt kunne markedsføre sig med, at virksomheden tilstræber bæredygtighed eller lignende udsagn.

Forbrugerombudsmandens vurdering af markedsføringen i de pågældende sager er således helt i tråd med de eksisterende retningslinjerne på området.

I de tre senest afgjorte sager (se Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse fra i dag) har virksomheder bl.a. markedsført diesel med 25% biobrændstof ved overdreven brug af miljøanprisninger, fremhævet miljøudsagn om såkaldt "milde hybridbiler" samt markedsført hybridbiler som miljørigtige. Forbrugerombudsmanden har i alle tre tilfælde vurderet, at de tre virksomheder har benyttet budskaber, der fik deres produkter til at fremstå, som om de er bedre for miljøet eller mindre miljøbelastende end de faktisk er. Forbrugerombudsmanden fremhævede samtidig, at virksomhederne lovligt kunne have markedsført sig med konkrete og præcise udsagn om produkternes reducerede miljøbelastning.

De mange afgjorte sager illustrerer Forbrugerombudsmandens øgede fokus på virksomheders brug af miljø- og bæredygtighedsudsagn, som Forbrugerombudsmanden for nylig har fået tilført yderligere ressourcer til at behandle.
 
Det er dog også værd at lægge mærke til, at Forbrugerombudsmanden i samtlige af de behandlede sager har valgt ikke at politianmelde virksomhederne, men i stedet har indskærpet reglerne over for virksomhederne. Om det skyldes, at markedsføringen i de konkrete sager var sket for nogle år tilbage, hvor området i endnu højere grad var præget af en del usikkerhed, er ikke til at sige med sikkerhed.

Forbrugerombudsmanden har på et møde den 30. november 2022 dog oplyst, at der forventes at blive indgivet flere politianmeldelser for overtrædelse af forbuddet mod greenwashing i 2023. I tråd hermed anfører Forbrugerombudsmanden i sin pressemeddelelse fra i dag, at virksomheder fremover må forvente at blive politianmeldt, hvis Forbrugerombudsmanden vurderer, at de anvender vildledende udsagn.

Forbrugerombudsmanden forventes inden længe at sende nye retningslinjer om miljø- og bæredygtighedsudsagn i høring, hvilket forhåbentlig vil give mere klarhed på området. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om reglerne vedrørende greenwashing, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.
 

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret