Kursus i GDPR, AI-forordningen og anvendelsen af kunstig intelligens (AI)

Plesner og KPMG inviterer til to-dages kursus i AI-forordningen og databeskyttelsesretten den 3. og 4. juni 2024. 

Balancen mellem forretningsværdi og lovgivning

Brugen af AI giver anledning til en lang række spørgsmål i forhold til potentiale og forretningsværdi på den ene side og i forhold til jura, herunder GDPR, immaterielle rettigheder, kontrakter og lov om finansiel virksomhed om bl.a. forretningshemmeligheder, men også informationssikkerhed, risk management, governance og etik på den anden side.   

Seneste nyt inden for GDPR og AI er AI-liability direktivet og AI-forordningen. Disse tilfører yderligere regulering til området - både for brugere og udviklere af AI.

Selvom AI og AI-forordningen først er kommet på dagsordenen i virksomheder og myndigheder på det seneste, så findes der allerede grundlæggende regulering i form af GDPR og krav om bl.a. god skik, saglighed, automatiske afgørelser, privacy by design, behandlingssikkerhed og konsekvensanalyser. Hertil kan tilføjes udfordringer med kontrakter og immaterielle rettigheder samt behovet for governance og risikostyrring.

Kursets formål og indhold

Plesner og KPMG belyser de grundlæggende tekniske forhold og dykker ned i de juridiske rammer for brugen af AI, samt lærer dig at udnytte AI's potentiale både sikkert og juridisk korrekt. 

Da udvikling og drift af en AI-løsning er en iterativ proces bestående af flere faser, vil vi tage udgangspunkt i governance, og derfra anlægge en faseopdelt tilgang til de relevante juridiske krav og risici for hver fase. For at give kursisterne de bedste forudsætninger for at anvende AI vil det hele foregå i en praktisk kontekst, og vi starter naturligvis med en indflyvning til AI, og hvordan det kan bruges.

Efter kurset vil du:

  • have en grundlæggende forståelse for AI, og hvad det kan gøre for din forretning
  • kende de specifikke faser ved indkøb, udvikling og drift af AI, og
  • kunne identificere, forstå og håndtere ricisi og de juridiske krav i hver fase.

Oplægsholdere

Blandt en kreds af oplægsholdere vil du bl.a. møde

  • Bent Dalager, Partner og Head of Innovation & NewTech, KPMG 
  • Frederik Siegumfeldt, Senior Manager i Digital Risk, KPMG
  • Michael Hopp, Advokat, partner, Plesner 
  • Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og cand.jur, Datatilsynet

Tilmelding

Ja, tak. Jeg vil gerne tilmelde mig Kursus i GDPR, AI-forordningen og anvendelsen af kunstig intelligens (AI)

Seneste nyt om Persondata

Persondata