Intern undervisning i GDPR

For nogen virksomheder/kommuner mv. er der behov for en grundlæggende uddannelse af udførende medarbejdere. Vi tilbyder et skræddersyet 2-dages kursus, hvor deltagerne får en grundlæggende indflyvning til GDPR og ideer og redskaber til, hvordan man kan få reglerne til at leve i praksis. Kurset er fleksibelt og kan afholdes hos os eller hos jer. Man kan også slå sig sammen f.eks. med andre kommuner om et fælles kursus.

Plesner har siden 2016 udbudt kurset "Plesner Certifikat i Persondataret", og vi har stadig stor deltagelse på det. Vi har nu rundet over 70 afholdelser. Kurset varer 5 dage.

Vi oplever i stigende grad - fra både kommuner og virksomheder - at der er en efterspørgsel på et kursus specifikt målrettet kommunernes/virksomhedernes GDPR-ambassadører og andre medarbejdere i de enkelte forvaltninger, kontorer, forretningsenheder m.v.

Ønsket har været et kortere og billigere kursus, der kan give GDPR-ambassadører og andre med et lignende behov en grundlæggende indflyvning til GDPR og samtidig give deltagerne nogle redskaber til, hvordan man kan få reglerne til at leve i praksis.

Vi har i Plesner derfor udviklet et to-dags kursus, hvor vi tilbyder deltagerne netop dette.

Vi har tidligere afholdt et skræddersyet to-dags kursus i en storkøbenhavnsk kommune, og vores erfaringer herfra er rigtig gode. 

Kursusindhold

Dag 1 - Overordnet introduktion til GDPR

  • Hvorfor databeskyttelse
  • Hvad er GDPR
  • Indføring i de materielle regler

Dag 2 - Introduktion til praktisk implementering og kontroller

  • Implementering af politikker og procedurer i kommunen
  • Egenkontrol i forhold til kommunens efterlevelse af reglerne
  • Audit
  • Datatilsynets forventninger til kommunerne

Tanken er, at Plesner kommer ud til jer og forestår undervisningen der, så I ikke behøver at bruge tid på transport. 

Der vil ikke være noget loft for, hvor mange ansatte, der må deltage, og I vil eventuelt også kunne samarbejde med andre kommuner/virksomheder om afholdelsen for at holde omkostningerne nede.

Undervisere

Undervisningen vil blive forestået af advokat, senior counsel Jesper Husmer Vang. Jesper er souschef i Plesners persondatateam, og har arbejdet med persondataret siden 2006. Inden Jesper kom til Plesner i 2019, var han kontorchef i Datatilsynets tilsynsenhed.

Vil du høre mere

Hvis du ønsker at høre mere om kurset, er du meget velkommen til at ringe til Jesper Husmer Vang på telefon 30 93 71 11 eller sende en email på jhv@plesner.com.

Seneste nyt om Persondata

Persondata