Er din virksomhed omfattet af pligten til etablering af en intern whistleblowerordning?

Siden 17. december 2021 har blandt andet arbejdsgivere i den private sektor med 250 eller flere ansatte være omfattet af pligten til etablering af en intern whistleblowerordning. Med virkning fra den 17. december 2023 bliver det også obligatorisk for arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50 og 249 ansatte at stille en intern whistleblowerordning til rådighed for sine ansatte, som gør det muligt at indberette overtrædelser af særlige EU-retlige regler samt andre alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Plesner rådgiver klienter om forpligtelserne efter lov om beskyttelse af whistleblowere og etableringen af en ordning omfattet af disse regler.

Med virkning fra 17. december 2021 har der efter lov om beskyttelse af whistleblowere ("whistleblowerloven") været pligt for private arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte og alle offentlige arbejdsgivere til at etablere en intern whistleblowerordning. Den 17. december 2023 udvides kravet til at omfatte alle arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50 og 249 ansatte. Det får derfor betydning for en lang række yderligere virksomheder.

Hvis din virksomhed har mellem 50 og 249 ansatte, og I endnu ikke har etableret en whistleblowerordning, så skal den være etableret i overensstemmelse med kravene i whistleblowerloven fra den 17. december 2023.

Selvom din virksomhed allerede i dag måtte have etableret en sektor-specifik whistleblowerordning efter f.eks. lov om finansiel virksomhed, skal I være opmærksomme på de supplerende regler i whistleblowerloven. Hvis I også omfattes af whistleblowerloven fra den 17. december 2023, fordi I har mellem 50 og 249 ansatte, så skal det sikres, at den nuværende ordning udvides og tilpasses reglerne efter whistleblowerloven. Dette indebærer forventeligt et krav om justering af virksomhedens whistleblower- og privatlivspolitik. 

Har din virksomhed på nuværende tidspunkt etableret en frivillig whistleblowerordning, men omfattes af pligten til at etablere en ordning efter whistleblowerloven, skal det sikres, at vilkårene for jeres ordning lever op til reglerne i whistleblowerloven. Det vil formentlig kræve en tilpasning af virksomhedens whistleblower- og privatlivspolitik.

Plesners whistleblowerordning

Plesner har stor erfaring med etablering og administration af whistleblowerordninger og udbyder sin egen whistleblowerportal for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi bistår vores klienter fra etableringen af ordningen til modtagelse og håndtering af indberetninger, ligesom vi kan bistå med de undersøgelser, som en indberetning måtte give anledning til.  

Vil du vide mere? 

Hvis du vil vide mere om whistleblowerloven eller ønsker rådgivning herom, f.eks. i forbindelse med etablering af en whistleblowerordning eller udarbejdelse af en whistleblowerpolitik, er du velkommen til at kontakte partner Tina Brøgger Sørensen og senior counsel Jacob Falsner.

Læs Lov om beskyttelse af whistleblowere

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret