Pligt til registrering af medarbejderes daglige arbejdstid er udskudt til den 1. juli 2024

Lovforslaget vedrørende pligt for arbejdsgivere til at oprette system for registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid blev fremsat i Folketinget den 8. november 2023. Det følger af lovforslaget, at den foreslåede registreringspligt træder i kraft den 1. juli 2024. Det var tidligere hensigten, at ændringerne skulle træde i kraft allerede den 1. januar 2024.

Lovforslaget er fremsat i forlængelse af EU-Domstolens dom af 14. maj 2019 i sag C-55/18 (Deutsche Bank). EU-Domstolen fastslår, at medlemsstaterne er forpligtede til at pålægge arbejdsgivere at etablere et system til måling af den daglige arbejdstid for den enkelte arbejdstager. Formålet er at sikre, at arbejdsgiveren overholder reglerne i arbejdstidsdirektivet og EU-Chartret om retten til daglige og ugentlige hvileperioder samt en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer.

Plesners team for Ansættelses- og Arbejdsret vil følge det kommende lovgivningsarbejde tæt.

Vil du vide mere?

Læs artiklen "Arbejdsgiveres ret og pligt til arbejdstidskontrol - om EU-Domstolens dom i Deutsche Bank-sagen" (U.2020B.313)

Læs Forslag til Lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret