Behandlingsrådet nedlægges - opgaver overdrages til nyt institut

Danske Regioner har besluttet, at Behandlingsrådet og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) fra 2025 skal samles i et nyt institut; Sundhedsvæsnets Kvalitetsinstitut.

Med samlingen af Behandlingsrådet og RKKP, skal det nye institut sikre en ensartning af kvalitet i den behandling, som patienterne modtager på tværs af landet, samtidig med at instituttet varetager de opgaver, som Behandlingsrådet og RKKP hver især har ansvaret for i dag. Det nye råd skal således evaluere nye sundhedsteknologier og behandlingsformer, samt være med til at støtte arbejdet med de kliniske kvalitetsdatabaser og kliniske retningslinjer.

Det bemærkes dog, at det stadig er de enkelte lægefaglige specialeselskaber som skal stå for tilblivelsen af de kliniske retningslinjer inden for deres specialer, også efter etableringen af instituttet i 2025.

Som navnet også antyder, vil det nye institut få et særligt fokus på kvalitet. Det skal således være instituttets opgave at identificere hvilke behandlinger, som skaber værdi for patienten. Derudover skal instituttet identificere de områder, som kan flyttes fra den specialiserede del af sundhedssystemet, til det nære sundhedsvæsen, uden at gå på kompromis med kvalitet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke offentligt udmeldt yderligere om det nye institut. LIF har dog allerede været på banen og opfordret til, at der formuleres nogle overordnede politiske principper for Kvalitetsinstituttets arbejde.

Se Danske Regioners nyhed om det nye institut

Se LIF's nyhed om Kvalitetsinstituttet

Seneste nyt om Life Science

Life Science