EMA opdaterer brugervejledning for SMV’er i lægemiddelsektoren

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har offentliggjort en revideret version af sin brugervejledning for mikro-, små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i lægemiddelsektoren.

Brugervejledningen giver en introduktion til de EU-retlige rammer for lægemidler og afdækker kravene til udvikling og godkendelse af lægemidler til human- og veterinærbrug. 

Brugervejledningen følger de kronologiske stadier af lægemiddeludvikling fra præklinisk forskning til aktiviteter post-autorisation. 

Den opdaterede brugervejledning afspejler nu de store ændringer som de EU-retlige rammer for human- og veterinærmedicin har undergået de seneste år, herunder eksempelvis:

  • Den nye veterinærlægemiddelforordning, der blandt andet har til formål at ensrette brugen af veterinærmedicin i EU
  • Forordningen om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler, der etablerer en enkel portal og database for indsendelse og vurdering af kliniske forsøgsansøgninger (CTIS)
  • Forordningen om medicinsk udstyr, der søger at styrke patientsikkerheden og tilgængeligheden af nyt udstyr

Af andre centrale tilføjelser til brugervejledningen kan eksempelvis nævnes oplysninger om:

  • IT-systemer, platforme og databaser, der anvendes ved indsendelse af ansøgninger, databehandling og sikker kommunikation med EMA- og EU-netværket
  • Vejledning om gråzoneprodukter ("Borderline Products"), der svært lader sig passe ind i de retlige rammer
  • Miljørisikovurderinger, herunder kravene om undersøgelse af potentielle miljømæssige risici ved brug af lægemidler
  • Brug af "big data" i beslutningsprocesser

Læs EMAs opdaterede brugervejledning

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om lægemidler og medicinsk udstyr, er du velkommen til at kontakte Plesners Life Science team

Seneste nyt om Life Science

Life Science