Plesner lancerer AI-netværk målrettet Life Science og finansielle virksomheder

For at udforske de muligheder AI giver, samt håndtere de juridiske udfordringer, der naturligt dukker op i forbindelse med arbejdet med AI, har Plesner oprettet to sektorspecifikke AI-netværk.

Plesner har etableret to sektorspecifikke AI-netværk: 

  • AI x Financial Services målrettet personer, der arbejder med AI inden for den finansielle sektor 
  • AI x Life Science målrettet personer, der arbejder med AI inden for Life Science-området

Netværkene henvender sig til jurister, indkøbere, AI-beslutningstagere, AI-projektledere mv.

Plesner ønsker med AI-netværkene at klæde deltagerne på til at kunne implementere og anvende AI i egne organisationer. Dette med et konkret fokus på hvordan projekter og aktiviteter inden for AI-området kan håndteres i praksis samt at skabe grundlaget for et samspil med leverandører og  interessenter i virksomheden og eksternt.

AI-netværkene vil også være et forum, hvor deltagerne kan diskutere AI i hhv. Life Science-virksomheder og finansielle virksomheder med ligesindede, udveksle erfaringer og opbygge relationer.

AI-virksomheden 2021.AI vil deltage som en fast partner i netværket.

Læs mere om Plesners netværk AI x Financial Services

Læs mere om Plesners netværk AI x Life Science

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing