Webinar - Nye regler for finansielle virksomheders IT-outsourcing

Finansielle virksomheder har brugt de seneste år på at tilpasse deres outsourcingaftaler og processer til reguleringen, der blev introduceret som følge af EBA og EIOPAs guidelines for outsourcing. Finansielle virksomheder skal dog være opmærksomme på, at reguleringen af IT-outsourcing fra 17. januar 2025 i stedet skal følge reguleringen i DORA-forordningen. Plesner afholder et webinar tirsdag den 13. juni 2023, hvor vi gennemgår outsourcingreguleringen i den nye forordning.

Bemærk: Arrangementet er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer.

Forordningen om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor (DORA) trådte i kraft den 16. januar 2023. Forordningen har til formål at imødegå de risici, der opstår som følge af den stigende digitalisering af finanssektoren i Europa og den hastige udvikling af cybertrusler mod denne sektor. Forordningen etablerer nye og moderne rammer for tilsynet med it- og cybersikkerhed på tværs af finanssektoren i hele EU. 

Forordningen finder først anvendelse fra 17. januar 2025. Dog giver forordningen ikke en "grace-periode", hvorfor både eksisterende og nye outsourcingarrangementer skal leve op til reglerne fra 17. januar 2025. I peroden frem til forordningen finder anvendelse, vil der blive udstedt en række nye detaljerede regler og vejledninger, der skal præcisere reglerne i forordningen, eksempelvis kravene til outsourcingregistret. 

DORA vil få betydning for en bred vifte af virksomheder, herunder kreditinstitutter, betalingsinstitutter, e-pengeinstitutter, investeringsselskaber, forsikrings- og genforsikringsvirksomheder, større forsikringsformidlere og arbejdsmarkedspensionsselskaber. 

Dette webinar omhandler DORA-forordningen med særligt fokus på IT-outsourcing samt samspillet med den eksisterende outsourcingregulering. Vi vil blandt andet gennemgå kravene til præ-outsourcinganalysen, outsourcingkontrakten, håndtering af exit samt løbende monitorering af outsourcingarrangementet. 

Oplægsholdere

Tilmelding

Tilmeld dig webinaret via linket i boksen til højre.

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing