Endelig sejr til skatteyderen i den første "beneficial owner" sag

Skatteministeriet har i dag oplyst, at det ikke vil anke Østre Landsrets dom af 20. december 2011, hvorved ISS blev frifundet for betaling af udbytteskat på 1,6 mia. kr.

Som tidligere omtalt afsagde Østre Landsret den 20. december 2011 dom i den første såkaldte "beneficial owner" sag i Danmark.

Østre Landsret frifandt FS Invest II S.á r.l., Luxembourg, som i sagen var bistået af et team af Plesners skatteadvokater under ledelse af advokat Hans Severin Hansen.

Skatteministeriet har i dag offentliggjort sin kommentar til dommen, hvoraf fremgår, at sagen ikke vil blive anket til Højesteret.

I dommen fra december måned udtalte Østre Landsret generelt, at en udenlandsk modtager af udbyttebetalinger fra Danmark ikke kan frakendes status som "retmæssig ejer"/"beneficial owner" i tilfælde, hvor de modtagne midler ikke strømmer igennem den udenlandske modtager til en endelig modtager i et ikke-DBO land.

Det er denne præmis, som Skatteministeriet nu har anerkendt.

I sin kommentar har Skatteministeriet understreget, at sagen mod FS Invest II S.á r.l. adskiller sig fra de øvrige rejste "beneficial owner" sager derved, at der ikke er sket gennemstrømning, og at de øvrige sager, hvor dette ikke gør sig gældende, fortsat bør prøves ved domstolene.

For yderligere information kontakt advokat Hans Severin Hansen.