Offentliggørelse af beslutninger truffet af offentlige myndigheder og domstole, der kan påvirke et børsnoteret selskabs aktiekurser

NASDAQ OMX København (Børsen) er fremkommet med en udtalelse vedrørende offentlig­­gørelse af beslutninger truffet af en offentlig myndighed, for eksempel en patentmyndighed eller en domstol. Udtalelsen kommer på baggrund af en konkret sag, hvor et selskabs aktier var faldet med op til 15 % efter offentliggørelsen af en negativ afgørelse fra den europæiske patentmyndighed vedrørende et af selskabets patenter. Først efter selskabets aktier blev sat i børspause, offentliggjorde selskabet en meddelelse om, at et af selskabets patenter var blevet afvist.

Selv om Børsen i den konkrete sag ikke fandt grundlag for at konkludere, at selskabet havde overtrådt børsreglerne, opfordrer Børsen til, at selskaber, der kontrollerer eller er bekendt med forestående beslutninger af myndigheder eller domstole, forbereder udkast til selskabsmeddelelse forud for, at beslutningen træffes. Dermed undgås forsinkelse af offentliggørelsen til markedet af kursrelevante oplysninger - hvilket også vil omfatte afgørelser om selskabers væsentlige immaterielle rettigheder fra myndigheder og domstole. I de tilfælde, hvor også eksterne interessenter har adgang til oplysninger, der vil få betydning for kursdannelsen, kan det desuden være hensigtsmæssigt at anmode om en børspause for at sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til oplysningerne samtidigt.

Læs Børsens udtalelse her.