Morgenmøde hos Plesner: Datasikkerhedsbrud - har din virksomhed en plan, hvis uheldet er ude?

Plesner holder morgenmøde om persondatasik­kerhed og de udfordringer, som virksomheder står overfor ved forebyggelse og håndtering af datasikkerhedsbrud.

Morgenmødet afholdes i lyset af, at stadigt flere virksomheder udsættes for et datasikkerheds­brud, uden at de forinden har gjort sig overvejel­ser om deres reaktionsmuligheder i en sådan si­tuation. Danske virksomheder har ellers en pligt hertil, og virksomhederne bør derfor allerede i dag sørge for at udarbejde en manual eller en procedure for håndtering af datasikkerhedsbrud.

På morgenmødet vil advokat Max Sørensen fra LEGO Juris A/S fortælle om de tiltag, som LEGO har iværksat med henblik på at forebygge og håndtere datasikkerhedsbrud, herunder gen­nemgå LEGO's procedure for, hvordan konse­kvenserne af et datasikkerhedsbrud afbødes.

Forinden giver advokat Michael Hopp fra Plesner en kort gennemgang af nogle af de dataangreb, som danske virksomheder i 2012 har været udsat for og kommer med gode råd til, hvordan virksomheder minimerer risikoen for datasikkerhedsbrud og håndterer disse, når skaden er sket.

Michael Hopp vil også  introducere Kommissionens nye cybersikkerhedsstrategi "An Open, Safe and Secure Cyberspace" med tilhørende udkast til direktiv.

Morgenmødet afholdes onsdag den 13. marts 2013, kl. 9.00 - 10.30. Fra kl. 8.30 vil der være indregistrering med kaffe, te og morgenmad.

Du kan tilmelde dig morgenmødet på Plesners hjemmeside.