Kan advokatkorrespondance medtages i en bevissikringsrapport?

Selskabet Jens Møller Products havde ved fogedretterne i henholdsvis Hjørring og Holstebro bl.a. fået medhold i to parallelle anmodninger om foretagelse af bevissikring hos søsterselskaberne Cimbric og Jeka Fish. Ved bevissikringsundersøgelserne blev fogedretterne bistået af IT-sagkyndige, som kopierede alle oplysninger fra de relevante IT-systemer.

Fogedretterne besluttede, at de IT-sagkyndige på baggrund af det kopierede materiale skulle udarbejde en bevissikringsrapport.

I den forbindelse opstod spørgsmålet, om bevissikringsundersøgelsen kunne omfatte Cimbrics og Jeka Fishs korrespondance med deres eksterne advokat. Begge fogedretter traf afgørelse om, at advokatkorrespondancen kunne omfattes af bevissikringen, hvilket dog efterfølgende blev kæret til Vestre Landsret.

I modsætning til fogedretterne fandt Vestre Landsret, at Cimbrics og Jeka Fishs korrespondance med deres eksterne advokat ikke kunne medtages i en bevissikringsundersøgelse. Landsretten lagde herved bl.a. vægt på, at Cimbric/Jeka Fish i modsat fald ville blive stillet ringere retssikkerhedsmæssigt end mistænkte i straffesager, idet Cimbric og Jeka Fish kunne risikere strafferetlige følger som følge af de sandsynliggjorte krænkelser af Jens Møller Products' rettigheder; ved ransagning hos mistænkte i straffesager kan der som udgangspunkt ikke medtages materiale fra den mistænktes advokat. Dette kunne ifølge Vestre Landsret ikke antages at have været hensigten med reglerne om bevissikring.

Afgørelsen kan læses i Ugeskrift for Retsvæsen, U.2014.2981V.