BREXIT - batchanalysekontrol af lægemidler kan undtagelsesvist udføres i Storbritannien efter Brexit

Lægemiddelvirksomheder, der ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal hurtigst muligt og senest den 29. marts 2019 sende en anmodning til Lægemiddelstyrelsen. Batchanalysekontrol i Storbritannien kan højest løbe frem til udgangen af 2019.

Ordningen er en undtagelse baseret på Europa-Kommissionens meddelelse af 25. februar 2019, der dikterer betingelserne for, at de nationale lægemiddelmyndigheder kan give en virksomhed tilladelse til fortsat at foretage batchanalysekontrol i Storbritannien.

Anmodningen sendes til Brexit@dkma.dk og skal vedlægges dokumentation, som beskrevet i Kommissionens meddelelse.

Læs Europa-Kommissionens meddelelse: Withdrawal of the United Kingdom and EU rules for batch testing of medicinal products

Læs Lægemiddelstyrelsens nyhed her