Advokat Anders Strandet Jepsen opnår ph.d.-grad med afhandling om moms

Den 19. april 2010 opnåede advokat Anders Strandet Jepsen ph.d.-graden med afhandlingen "Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer".

Ph.d.-forsvaret fandt sted ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Afhandlingen er skrevet under erhvervsforskerordningen i et samarbejde mellem Plesner og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Virksomhedsvejledere er advokat Hans Severin Hansen og Tom Kári Kristjánsson, begge partnere i Plesner, mens universitetsvejleder er lektor, ph.d. Dennis Ramsdahl Jensen.

Afhandlingen omhandler den momsmæssige behandling af aktiviteter i forbindelse med værdipapirer, hvilket har stor økonomisk betydning for en lang række virksomheder, herunder finansielle virksomheder.

Det behandlede har således betydning for spørgsmålet om virksomhedernes momspligt, momsfradragsret samt pligten til at betale lønsumsafgift.

I afhandlingen behandles momsfritagelsen for transaktioner i forbindelse med værdipapirer. Dette omfatter bl.a. behandlingen af udstedelse, salg og udlån af værdipapirer samt behandlingen af underwriting-ydelser, market-maker-ydelser og nominee-ydelser. Herudover behandles spørgsmålet om momsfritagelse af underleverandørydelser samt den momsmæssige kvalifikation af derivater i form af optioner, forwards, futures og swaps.

Hvorvidt en aktivitet i forbindelse med værdipapirer er omfattet af momssystemets anvendelsesområde har betydning for bl.a. retten til momsfradrag for indkøb samt pligten til at betale lønsumsafgift. Momssystemets anvendelsesområde undergives derfor en indgående behandling.

Afhandlingen vil senere blive offentliggjort.