De nye fogedforbudsregler - artikel i Dansk Biotek

Den 1. juli 2013 træder de nye fogedforbudsregler i kraft.

Advokater og partnere Mikkel Vittrup og Sture Rygaard, der begge er tilknyttet Plesners forretningsområde for IP-ret, gennemgår i en artikel publiceret i tidsskriftet Dansk Biotek, marts 2013, hovedlinjerne i de nye regler.

Artiklen berører også de nye fogedforbudsreglers forhold til reglerne om bevissikring.