Plesner optager to nye Associerede Partnere

Plesner er glade for at byde advokat Catherine Kendal Tholstrup og advokat Lise Høy Falsner velkommen som Associerede Partnere pr. 1. september 2011.

Catherine Kendal Tholstrup optages som Associeret Partner til Plesners forretningsområde bank og finans. Catherine har lang international erfaring inden for rådgivning om derivater og strukturerede kapitalmarkedsprodukter. Catherine var således i 1997-2001 solicitor i Allen & Overy's derivatafdeling i London, og i en årrække herefter var hun en drivende kraft i etableringen og udviklingen af Plesners derivatgruppe.
 
Catherine er en hyppig taler på internationale konferencer om finansielle produkter og disses regulering, og udnævnelsen af Catherine er med til at fasholde Plesners førerposition på området.
 
Lise Høy Falsner optages som Associeret Partner til Plesners forretningsområde for arbejds- og ansættelsesret. Lise har lang erfaring med rådgivning af offentlige og halvoffentlige virksomheder inden for arbejds- og ansættelsesret og er blandt de største kapaciteter inden for dette område i Danmark.
 
Lise har derudover omfattende undervisningserfaring og er en yderst populær foredragsholder til kurser og konferencer om ansættelsesret, navnlig om ansatte, der er undergivet offentligt regulerede ansættelsesvilkår. Med Lises kompetencer styrker Plesner sin ledende position på markedet og sætter fokus på rådgivning af offentlige og halvoffentlige klienter inden for arbejds- og ansættelsesret.