Plesners første CSR-rapport afleveret til FN's Global Compact

Plesner tilsluttede sig i 2012 FN's Global Compact, og nu har vi afleveret vores første CSR-rapport.

I rapporten fortæller vi om vores CSR-politik, vores CSR-arbejde, og om hvordan vi arbejder med Global Compact, der omfatter ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljø.

Vores helt centrale fokusområder er at benytte vores juridiske viden og professionelle erfaringer til at gøre en forskel for lokalsamfundet, at arbejde for et bedre klima og at sikre vores medarbejdere de bedste forudsætninger for et godt arbejdsliv. Det gør vi via vores initiativer inden for medarbejdertrivsel, kvinder og karriere, miljø og klima, skoleprojektet og Student Volunteers.

Læs "UN Global Compact Communication on Progress 2013" her.