Webinar: Prisstigninger på materialer i byggeriet

Plesner inviterer til næste webinar i vores entrepriseretlige netværk - Conversations on Construction. Webinaret omhandler prisstigninger på materialer i byggeriet og afholdes tirsdag den 25. maj 2021.

Bemærk: Webinaret er afholdt. Se oversigt over vores aktuelle seminarer/webinarer.

Byggebranchen har oplevet, og oplever stadig, kraftige prisstigninger på nogle byggematerialer som følge af Corona-pandemien.

Formentlig har en kombination af produktionsstop, leverancesuspensioner og leverandørprioriteringer efter en tilbagevenden til "det mere normale" medført, at eksempelvis priserne på stål er steget over den seneste tid, ligesom det for nogle materialers vedkommende er blevet vanskeligt overhovedet at skaffe dem.

Dette giver udfordringer for bygherrer og entreprenører i forhold til aftalte entreprisesummer og færdiggørelsestidspunkter for igangsatte byggerier. 

Plesner vil i dette webinar se nærmere på reglerne/mulighederne for regulering af entreprisesummer eller eventuel ret til godtgørelse som følge af de kraftige prisstigninger på materialer. 

Oplægsholdere

Tilmelding til Plesners entrepriseretlige netværk (Conversations on Construction) kan ske ved at sende en mail til chl@plesner.com. Er du allerede tilmeldt netværket modtages kalenderinvitation pr. mail med link til webinaret. 

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise