Ny lov om forretningshemmeligheder på vej

Det nye EU-direktiv om forretningshemmeligheder skal implementeres i en helt ny og selvstændig lov om forretningshemmeligheder. Det er netop blevet bekræftet under et brugermøde hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

I dag er den civilretlige beskyttelse af forretningshemmeligheder reguleret af navnlig § 19 i markedsføringsloven. Når det nye EU-direktiv om forretningshemmeligheder, der blev vedtaget den 27. maj 2016 (læs mere her), skal implementeres i Danmark, kommer det imidlertid til at ske i form af en helt ny og selvstændig lov om forretningshemmeligheder. Det er blevet bekræftet under et brugermøde den 30. januar 2017 om implementering af direktivet hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Det nye direktiv har til formål at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder, og beslutningen om at implementere direktivet i en helt ny og selvstændig lov om forretningshemmeligheder viser den øgede fokus på beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Den nye lov bliver udarbejdet i en koordinationsgruppe med medlemmer fra Patent- og Varemærkestyrelsen, Justitsministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet. Når loven bliver vedtaget, kommer den til at høre under Patent- og Varemærkestyrelsens område, hvilket er med til at understrege reglernes tilknytning til de egentlige immaterielle rettigheder som f.eks. patenter.

Under brugermødet blev det endvidere oplyst, at udkastet til den nye selvstændige lov om forretningshemmeligheder forventes fremsat allerede i april/maj 2017. Den endelige lov forventes at kunne blive vedtaget med ikrafttræden den 9. juni 2018.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret