Zebras design tildelt ophavsretlig beskyttelse

Sø- og Handelsretten fastslår i en dom af 16. oktober 2023, at Upström ApS har krænket Zebra A/S' rettigheder efter ophavsrets- og markedsføringsloven ved at sælge en produktefterligning af Zebras kabelskjuler. Retten gav Zebra fuldt medhold i alle påstande i sagen. Zebra blev under sagen bistået af Plesner.

Zebra, der driver Flying Tiger Copenhagen-butikkerne, lancerede i 2015 en kabelskjuler. Inspirationen for kabelskjuleren - og den prisvindende 'Fold' serie den indgik i - var den foldeteknik, som er blevet brugt i Danmark siden vikingetiden. Kabelskjuleren er designet af Zebras Head of Product Design, Lovorika Banovic, og er en fast bestanddel af sortimentet i Flying Tiger Copenhagen butikkerne.

Sø- og Handelsretten fandt, at Zebras kabelskjuler nyder beskyttelse efter både ophavsrets- og markedsføringsloven. Sø- og Handelsretten kom ligeledes frem til, at Upström havde krænket disse rettigheder ved at sælge en kabelskjuler identisk med Zebras. Billeder af både Zebra og Upströms kabelskjulere kan ses i dommen (link nedenfor). 

Sø- og Handelsretten tog Zebras påstande om forbud, tilbagekaldelse samt rimeligt vederlag og erstatning til følge. I tillæg hertil blev Upström pålagt at skulle offentliggøre domskonklusionen på forsiden af deres hjemmeside i alt 30 dage fra endelig dom. 

Upströms EF-designregistrering, blev kendt ugyldig af Sø- og Handelsretten, da nyhedskravet ikke var opfyldt på ansøgnings- og registreringstidspunktet. 

Zebra har igennem en længere årrække designet en større og større andel egne produkter, og Zebra har vundet en række designpriser for disse. Sø- og Handelsrettens afgørelse er den første, der tildeler ophavsretlig beskyttelse til et af de af Zebra designede produkter.

Læs Sø- og Handelsrettens dom 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret