Highlights

Vi fokuserer på opgaver, der involverer vores klienters væsentlige aktiver. Vi bistår særligt vores klienter ved større transaktioner, kompleks konfliktløsning og strategisk, juridisk rådgivning på ledelsesniveau.

Udvalgte sager vi har bistået vores klienter med: