GN Store Nord indgår aftale om "sale and leaseback"

GN Store Nord har solgt sit hovedsæde i Ballerup for 500 millioner kr. til Danske Leasing som led i en "sale and leaseback" transaktion. Aftalen indeholder tilbagekøbsmuligheder for GN Store Nord efter en nærmere bestemt årrække.

Transaktionen er underskrevet og gennemført og indbringer derfor GN Store Nord det ovennævnte provenu. 

Plesner har rådgivet GN Store Nord i hele processen vedrørende "sale and leaseback"-transaktionen, herunder ydet bistand vedrørende overdragelsesaftale og ejendomsleasingaftale. 

Plesners team på transaktionen bestod af Anders Hermansen og Jesper Morsing.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom