Plesner rådgiver om Danmarks første Corporate Power Purchase Agreements

Plesner har over en længere periode været involveret i forhandling af de første Corporate PPA'er i Danmark baseret på vedvarende energikilder på land. Formålet med Corporate PPA'er er at indgå aftaler om fast pris på elproduktion og samtidig mindske virksomhedens (aftagerens) klimaaftryk ved at bidrage til investering i og produktionen af vedvarende energi.

Indgåelsen af Corporate PPA'er er en ny tendens i Europa og Danmark. En Corporate PPA er simpelt sagt en aftale mellem en elproducent og en virksomhed med det formål at købe vedvarende energi. Virksomheden køber typisk strøm til et givent projekt til en forud aftalt pris over en nærmere fastsat periode. Indholdet og strukturen omkring en Corporate PPA varierer alt efter behov.

Plesner forventer, at der indgås et stigende antal Corporate PPA'er i fremtiden i takt med det øgede fokus på klimaforandringer og på virksomhedernes individuelle klimaprofil. 

Plesner har bistået med forberedelserne, forhandlingerne samt udarbejdelse af PPA'erne. Plesner har dermed opnået en markedsledende og unik viden om Corporate PPA'er.

Senest har Niklas Korsgaard Christensen holdt oplæg på Wind Denmark og Wind Swedens konference om Corporate PPA'er for aktører fra både Skandinavien og resten af Europa.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Læs alle insights om Energi og Infrastruktur