Energistyrelsen åbner for ansøgninger til CO2-lagringsundersøgelser

Energistyrelsen åbner for ansøgninger om tilladelse til at undersøge muligheden for CO2-lagring i undergrunden i fem udvalgte områder onshore. Efterforskningstilladelsen gives indledningsvist for en periode på seks år med mulighed for forlængelse. Hvis området opfylder miljøkrav og viser egnet potentiale til CO2-lagring, har tilladelseshaveren fortrinsret til at ansøge om en lagringstilladelse. Ansøgningsfristen er den 24. januar 2024.

Åbning af udbud af tilladelser til efterforskning og geologisk lagring af CO2

Energistyrelsen har den 13. december 2023 åbnet for ansøgninger om tilladelser til at undersøge undergrunden for muligheden for CO2-lagring i afgrænsede områder omkring Gassum, Havnsø, Rødby, Stenlille og Thorning. Energistyrelsen har i samme ombæring offentliggjort vilkårene for ansøgningerne. 

Det er muligt at ansøge om tilladelse til at udføre efterforskning inden for tilladelsesområdet. Tilladelserne udstedes først for 6 år med mulighed for forlængelse til 10 år.

Såfremt undersøgelsen udføres tilfredsstillende og egnede geologiske strukturer identificeres, har rettighedshaveren førsteret til at ansøge om en forlænget tilladelse til lagringsaktivitet i op til 30 år med mulighed for yderligere forlængelse. Tilladelsen giver altså fra begyndelsen eksklusivitet til lagring, men selve lagringsaktiviteterne kan først påbegyndes, når specifikke tilladelsesbetingelser er opfyldt.

For at opnå tilladelse kræves det blandt andet, at ansøgeren har den fornødne tekniske og økonomiske kapacitet i overensstemmelse med undergrundsloven.

I tilladelserne vil der indgå vilkår om, at Nordsøfonden på statens vegne deltager med en andel på 20 procent som fastslagt i Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark af 20. september 2023.

De udvalgte områder og miljøkrav

De fem nævnte områder, der er nærmere anvist i udbudsmaterialet, er af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland identificeret som potentielt velegnede til CO2-lagring. Der er også gennemført en strategisk miljøvurdering (SMV) af disse områder, som er offentliggjort i udbudsmaterialet.

I visse af områderne er tilladelsesområdet opdelt i overfladen og undergrunden på grund af hensyn til Natura 2000-områder.

Aktiviteter i efterforskningsfasen og konkrete lagringsprojekter, herunder boring, er underlagt miljøvurderingsloven og kræver enten en miljø- og habitatscreening eller en fuld miljøvurdering (VVM).

Næste skridt

Ansøgningen skal sendes til Energistyrelsen, og ansøgningsfristen er den 24. januar 2024. Energistyrelsen forventer at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelser i 2024.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, så kontakt Plesners team for Energi og Infrastruktur.

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse

Find Energistyrelsens udbudsmateriale

 

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur