Genopbygget Tyra-anlæg genstarter gasproduktion

Dagen i dag markerer en milepæl for den danske olie- og gassektor. Tyra II genstarter gasproduktionen efter det store projekt med at genopbygge offshore-infrastrukturen på Tyra-anlægget.

For næsten ti år siden startede TotalEnergies genopbygningen af Tyra-anlæggets infrastruktur for at forhindre sikkerhedsfarer og modernisere den danske olie- og gassektors naturgasknudepunkt. På grund af anlæggets naturlige nedsynkning efter mange års produktion var platformene sunket næsten 5 meter over de seneste 35 år, hvilket havde reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk og gjort genopbygning nødvendig.

Tyra-anlægget står for forarbejdning og videredistribution af mere end 90 % af den naturgas, der produceres i den danske Nordsø til danske forbrugere samt en række europæiske naboer. Produktionen af naturgas fra Tyra-anlægget kan forsyne, hvad der svarer til 1,5 millioner danske husstande. Tyra-anlægget blev lukket ned i 2019 for at muliggøre genopbygningen.

De gamle overbygninger er blevet nedtaget, hvilket er den første gang nogensinde, at en platform fra den danske Nordsø er blevet nedtaget. Der er tilføjet nyt stål til armeringerne, der er installeret nye platforme fra Italien, Singapore og Indonesien, og undersøisk infrastruktur er blevet ændret af hensyn til nedlukningen. I alt 50.000 tons stål er blevet fjernet under nedlukningen. Alene i 2023 har mere end 1.400 mennesker offshore og 230 mennesker på fastlandet arbejdet på at føre genopbygningen i mål.

I dag er Tyra II igen gået i gang med behandling og videredistribution af naturgas på fastlandet. Den nye og moderniserede infrastruktur vil reducere udledningen af drivhusgasser med 30 %.

Plesner har i over ti år rådgivet TotalEnergies om alle juridiske forhold vedrørende det kæmpestore projekt, herunder:

  • Udbudsprocessen i forbindelse med de forskellige EPC-kontrakter, transport og installationskontrakter (T&I) m.v.
  • Aftaler om undersøisk infrastruktur
  • Strategisk rådgivning om kontraktstyring
  • Regulatorisk rådgivning

Vi er i Plesner meget stolte over at have rådgivet TotalEnergies om alle juridiske forhold i forbindelse med genopbygningsprojektet, der er det største offshore byggeprojekt i  Danmark til dato. 

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur