Plesner har gennem en årrække opnået en markedsledende position indenfor energi og infrastruktur i Danmark. Vores rådgivning er baseret på indgående branchekendskab, og vores team har været involveret i nogle af de største energi- og infrastrukturprojekter og transaktioner i Danmark.

Vores kerneydelse er tidsvarende og kommercielt fornuftig juridisk rådgivning, der gør vores klienter succesfulde. Vi samarbejder med klienter på tværs af områderne olie og gas og vedvarende energi, herunder førende danske olie- og energivirksomheder, vedvarende energivirksomheder, investorer og andre velrenommerede energivirksomheder.

Vores klienter vælger os, fordi vi formår at forene de tekniske, juridiske og økonomiske komplicerede problemstillinger i vores rådgivning. Vi er i stand til at levere denne analytiske proces og service på grund af vores indgående kendskab til de faktorer, der er af afgørende betydning for en vellykket forberedelse, gennemførelse og drift af projekterne, herunder vurdering af risici i forhold til udførelse, finansiering, regulering og drift.

Vores erfaring og stærke kompetencer er hovedårsagen til, at vi kan tilbyde vores klienter den mest værdiskabende rådgivning. Vi fokuserer konstant på at bevare og udvikle et meget højt niveau af specialisering, brancherelevant viden og indgående ekspertise indenfor de enkelte sektorer.

Energi og Infrastruktur-teamet er placeret - både organisatorisk og fysisk - i en gruppe med Entreprise-teamet og Fast-Ejendom-teamet, således at vi sammen - på tværs af disse teams og i samarbejde med øvrige, relevante teams i Plesner - kan yde højt specialiseret og helhedsorienteret rådgivning inden for alle dele af energi og infrastruktur. 

Gennem denne struktur sikrer vi bedst mulig udnyttelse af synergieffekterne ved Plesners viden om opførelse, erhvervelse, drift, tvist og afhændelse af alle former for energi- og infrastruktur projekter til fordel for vores klienter. 

Vores team rådgiver om bl.a.:


Transaktioner

Vi rådgiver om alle strategiske og juridiske aspekter af energi- og infrastrukturtransaktioner. Transaktioner af en vis størrelse eller kompleksitet kræver omfattende faglig ekspertise, teamwork, et bredt perspektiv og - ikke mindst - erfaring i forhold til både de juridiske og de kommercielle aspekter af transaktionen. Vi er betroet rådgiver for vores klienter indenfor dette område, og tilstræber at vores rådgivning skaber mest mulig værdi for klienten. 


Kernen i vores strategi er samarbejde. Vi fungerer som et team i alt, hvad vi foretager os – til gavn for vores klienter – og vi arbejder konstant på at fastholde vores position som det danske advokatfirma, der leverer den mest værdiskabende juridiske rådgivning til vores klienter.

Highlights 

 • HOFOR - rådgivning til HOFOR, en forsyningsvirksomhed med mere end 1.200 medarbejdere og 1,1 mio. kunder i hovedstadsområdet, i forbindelse med forskellige investeringer i både solcelleparker og vindmølleparker som en del af planen om at gøre HOFOR CO2-neutral i 2025 
 • Radius - rådgivning til en unavngiven byder (en international pensionsfond) om alle juridiske forhold i forhold til erhvervelsen af Ørsteds elforsyningsselskab Radius samt Ørsteds personlige kundeforretning og udendørsbelysning
 • European Energy - rådgivning til en af de største udviklere af vind- og solcelleprojekter i Danmark om alle juridiske forhold, herunder energi, regulatoriske forhold, finansiering, ejendomme, skat og M&A i forbindelse med salget af de danske vindmølleparker Svindbæk, Bornholm og Holmen II
 • Postlane Partners - rådgivning til det amerikanske investeringsselskab om alle juridiske forhold i forbindelse med erhvervelsen af A/S Dansk Shell, herunder olieraffinaderiet og havneterminalen i Fredericia. Raffinaderiet, som er et af kun to olieraffinaderier i Danmark, har kapacitet til at raffinere omkring 3,4 mio. tons råolie årligt
 • Arjun Infrastructure Partners - bistand til Arjun Infrastructure Partners i forbindelse med investering i et biogasanlæg (Sustainable Bio Solutions Aabenraa) i Danmark
 • Ineos - bistand i forbindelse med erhvervelsen af Spirit Energy i Danmark, herunder 40 % af ejerskabet af Hejre-licensen og 30 % af Solsort-licensen. Efter transaktionens gennemførelse vil Ineos være eneejer af Hejre-licensen, som fortsat udvikles frem mod produktion i de kommende år. Samtidig overtager Ineos en større andel af Solsort-licensen og er nu majoritetsejer af denne licens 
 • Green Power Partners - rådgivning til Green Power Partners i forbindelse med erhvervelsen af 88 vindmøller i 19 vindmølleparker over hele Danmark. Green Power Partner er et investerings-joint venture ejet af de to pensionsfonde AP Pension og Pædagogernes Pension
 • Infranode - rådgivning til den svenske infrastrukturfond om alle juridiske forhold, herunder indenfor energi, regulatoriske forhold, finansiering, fast ejendom og M&A i forbindelse med Infranodes første energiinvestering in Danmark til udvikling af en solcellepark (155 MWp)
 • Equinor (Statoil) – rådgivning om alle juridiske forhold, herunder indenfor energi, regulatoriske forhold, skat, finansiering og M&A, i forbindelse med Equinors erhvervelse af Danske Commodities, en ledende aktør i Danmark indenfor handel med elektricitet og gas samt andre tjenesteydelser i de europæiske energimarkeder

Projektudvikling og projektaftaler (f.eks. DSA, EPC, O&M og TCM)

Gennem de seneste årtier har vores team opnået stor erfaring indenfor projektudvikling ved at rådgive klienter om omfattende udviklingsprojekter indenfor energi og infrastruktur i både den private og den offentlige sektor. Indenfor energi omfatter dette bl.a. udvikling af faciliteter og anlæg til udnyttelse, produktion og transport af energi (olie, gas, biogas, elektricitet, hydrogen osv.) - både onshore/til lands og offshore/til vands. Indenfor infrastruktur omfatter dette bl.a. udvikling af lufthavne, jernbaner, broer, kabelforbindelser osv. 

I forbindelse med rådgivning om projektudvikling er vi ofte involveret i alle faser, herunder i forhold til udbud, regulatoriske forhold, erhvervelse af ejendom og udarbejdelse, forhandling og styring af relaterede projektaftaler samt behandling af kontrakter og krav.

Teamet har gennem dette arbejde opnået grundigt kendskab til udarbejdelse og forhandling af DSA-kontrakter (Development Services), EPC-kontrakter (Engineering, Procurement and Construction), O&M-kontrakter (Operation and Maintenance) og TCM-kontrakter (Technical and Commercial Management) samt andre beslægtede varianter, f.eks. EPCI-kontrakter (EPC and Installation), EPCM-kontrakter (EPC Management) og EPCMQ-kontrakter (EPC Management and Qualification). I den forbindelse har teamet også opnået omfattende erfaring med FIDIC-regler.

Highlights

 • H2 Energy - rådgivning af det schweiziske energiselskab, H2 Energy Europe, om deres opførelse af Europas største brintanlæg (Power-to-X) i Esbjerg. Anlægget forventes at have en udbygget kapacitet på 1 GW og forventes klar i 2024. Anlægget vil konvertere vind energi til grøn brint, som skal anvendes til tung vejtransport 
 • Femern A/S - rådgivning i forbindelse med det største infrastrukturprojekt i Danmarks historie, Femernforbindelsen mellem Danmark og Tyskland (værdi ca. EUR 8 mia.) Plesner har rådgivet om de indledende organisatoriske overvejelser og etableringen af selskaber til at behandle tilbud og forhandle kontrakter vedrørende projektets gennemførelse. Plesner er stadigt aktivt involveret i projektet, som er meget vigtigt for Danmark
 • Sund og Bælt A/S - rådgivning til det danske statsejede selskab om alle forhold vedrørende projektudvikling
 • Kalaallit Airports - rådgivning til det grønlandske statsejede selskab indenfor alle juridiske områder i forbindelse med udviklingen af tre nye internationale lufthavne i Grønland. Projektet anses for at være det hidtil største infrastrukturprojekt i Grønland 
 • Gaz-System - rådgivning af den polske transmissionssystemoperatør (TSO) om den danske del af udviklingen af Baltic Pipe-projektet, som vil gøre det muligt at transportere gas fra Norge til danske og polske markeder 
 • Total E&P Danmark - rådgivning om alle juridiske forhold i forbindelse med udviklingen af offshore Tyra Future-projektet. Dette arbejde omfatter bl.a. udarbejdelse, forhandling og styring af EPC-kontrakter
 • RWE - rådgivning i forbindelse med Thor-projektet, et havvindmølleprojekt på mellem 800-1,000 MW, som Energistyrelsen har sendt i udbud 
 • GlobalConnect - bistand til GlobalConnect i forbindelse med installation af offshorekabler, der forbinder Sverige og Tyskland. Dette omfattede udarbejdelse og forhandling af EPC-kontrakter, herunder undersøgelse, teknik, udbud, installation og idriftsættelse 
 • TDC - rådgivning til TDC i forbindelse med et større tilbud på rammeaftaler for fibernetværk i Danmark (anlæg, installationer og tilbehør, tilslutning m.m.)
 • Ineos A/S (tidligere DONG E&P A/S) - repræsenterede DONG E&P A/S (nu Ineos) i forhold til Hejre-projektet (værdi ca. DKK 12 mia.) vedrørende offshore olieplatformen i Nordsøen samt den omgivende infrastruktur. Bistanden omfattede udarbejdelse og forhandling af EPC-kontrakter samt styring af kontrakter og krav
 • Unavngiven klient- rådgivning af en amerikansk multinational teknologivirksomhed i forbindelse med etableringen af et nyt datacenter i Danmark 

Off take-kontrakter (f.eks. køb og salg af elektricitet (PPA), olie og gas)

Vi har i mange år været involveret i nogle af de største og mest komplekse off take-kontrakter i Danmark. Vi har rådgivet danske og udenlandske udviklere, producenter, operatører og kommercielle aftagere af energi i form af både elektricitet, olie og gas. I den henseende har vi især opnået en markedsledende position indenfor:

 • Energiforsyningsaftaler med selskaber (Corporate Power Purchase Agreements (PPA)), hvor Plesner har været mange store danske virksomheders foretrukne rådgiver i forbindelse med indgåelse af energiforsyningsaftaler. Det har omfattet både finansielle og virtuelle energiforsyningsaftaler med selskaber i Danmark og i udlandet. Vi har i den forbindelse bistået klienter i alle faser af indgåelsen af sådanne aftaler med selskaber, f.eks. fra udbud- og udarbejdelse til forhandling, indgåelse og udvikling. Vi har bl.a. bistået i forbindelse med de første energiforsyningsaftaler med selskaber i Danmark baseret på vedvarende energikilder på land mellem en unavngiven international virksomhedskunde og en dansk elektricitetsproducent.
 • Aftaler om salg af gas, hvor vi har rådgivet gasselskaber og operatører i Nordsøen om udarbejdelse og forhandling af aftaler om salg af gas, der involverer høj kompleksitet og kræver omfattende kendskab til branchen. Vi har bl.a. bistået Total EP A/S (som operatør i Nordsøen) i forbindelse med gassalgsaftaler med Ørsted. 

I de senere år er nye energikilder, f.eks. hydrogen, kommet på markedet, og vi forventer en stigning i aftagerkontrakter vedrørende disse vedvarende energikilder. På nuværende tidspunkt har vi allerede været involveret i et af de største hydrogen-projekter (Power-to-X) i Danmark. 

Highlights

 • Arla - rådgivning til Arla i forbindelse med indgåelse af en elkøbsaftale (PPA) med Better Energy vedrørende opførelse af fire nye solcelleparker. Som en del af PPA'en vil Better Energy udvikle og opføre fire solcelleparker i Danmark, som forventes at producere 250GWh årligt fra 2024
 • Clever - rådgivning af Clever i forbindelse med indgåelse af en 10-årig elkøbsaftale (PPA) med European Energy. PPA'en med European Energy er med til at sikre opførelsen af en ny solcellepark i Tryggevælde, som får en kapacitet på 42MW
 • Unavngiven klient - som en del af klientens strategi med hensyn til vedvarende energi har selskabet besluttet at indgå elkøbsaftaler (PPA'er) med de lande, hvor dets produktionsanlæg er beliggende. Som en del af denne strategi er Plesner valgt som ledende juridisk rådgiver i forbindelse med strukturering, udarbejdelse og indgåelse af PPA'er med forskellige bygherrer i mere end fem forskellige europæiske lande med en samlet kapacitet på ca. 130 MW (igangværende)
 • Unavngiven klient - rådgivning til et unavngivet international teknologiselskab om dets strategi vedrørende elkøbsaftaler (PPA'er) i Danmark samt forberedelse, forhandling og indgåelse af PPA'er vedrørende et solcelleanlæg med en kapacitet på ca. 200 MW (igangværende)
 • Unavngiven dansk bygherre - rådgivning til en unavngiven dansk bygherre i forbindelse med dennes udbud af elkøbsaftaler (PPA'er) til  aftagere til (foreløbig) to solcelleanlæg på 64 MW i Danmark. Vores rådgivning omfattede også udarbejdelse og forhandling af PPA'erne (igangværende)
 • Equinor/ Danske Commodities - rådgivning til Equinor (Statoil) i 2018-2019 om alle juridiske forhold, herunder inden for DC's europæiske PPA portefølje, vedrørende Equinors erhvervelse af Danske Commodities, som er en ledende aktør i Danmark inden for handel med elektricitet og gas samt andre tjenesteydelser på de europæiske energimarkeder
 • Ørsted - Plesner har i en årrække rådgivet Ørsted/DONG i forbindelse med forskellige projekter inden for energi, herunder vindprojekter og biomasseprojekter i Danmark og Europa, som har været baseret på PPA ordninger
 • Novozymes - rådgivning til Novozymes om dele af dets forhandlinger vedrørende elkøbsaftaler (PPA'er) med Vattenfall fra Kriegers Flak projektet
 • Andel - Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse forhandling og indgåelse af en virtuel elkøbsaftale (PPA) i Danmark

Grøn og bæredygtig finansiering

Ved at kombinere vores markedsledende ekspertviden på energiområdet med vores markedsledende ekspertviden på kapitalmarkedet og bank- og finansområdet kan vi rådgive virksomheder og investorer om strukturering og udstedelse af alle former for grøn og bæredygtig finansiering, herunder:

 • Grønne obligationer og lån, hvor provenuet fra finansieringen skal bruges til at finansiere passende grønne projekter (f.eks. projekter vedrørende vedvarende energi)
 • Bæredygtige obligationer og lån, hvor finansieringsbetingelserne (f.eks. prisfastsættelse ) er opkoblet til resultat i henhold til bæredygtighedskriterier

Markedet for grøn og bæredygtig finansiering er vokset hurtigt i de senere år og fortsætter med at udvikles, efterhånden som stigende regulatorisk pres og krav fra investorer understøtter indarbejdelse af ESG-faktorer (Environment, Social and Governance) i finansierings- og investeringsporteføljer. 

Vi har indgående kendskab til de relevante branchestandarder og lovgrundlag, såsom ICMA-principper, LMA-principper og EU’s klassificeringsforordning, og vi er fortsat på forkant med udviklingen.

Highlights

 • European Energy - bistand i forbindelse med udstedelsen af i alt EUR 200 mio. senior sikrede grønne obligationer. De første danske grønne virksomhedsobligationer noteret på Nasdaq Copenhagen’s Green Bond Segment
 • European Energy - bistand i forbindelse med udstedelsen af i alt EUR 150 mio. grønne hybrid-obligationer noteret på Nasdaq Copenhagen’s Green Bond Segment
 • Syndikat af nordiske banker - bistand til et syndikat af nordiske banker i forbindelse med en grøn låneaftale til Cadeler A/S

Energiregulatorisk rådgivning

Vi rådgiver om alle regulatoriske forhold af relevans for energi- og infrastruktursektoren. Klienter søger regelmæssigt vores rådgivning om forhold vedrørende større energiaktiver, herunder offentligt støttede aktiver, og udviklingsprojekter, som kræver en række godkendelser og tilladelser fra administrative myndigheder. 

Vores team har erfaring med de strategiske aspekter i forbindelse med håndteringen af regulatorske forhold, herunder med at henvende sig til danske administrative myndigheder for at sikre en effektiv proces eller løse problemer. I vores daglige arbejde kombinerer vi og gør brug af vores omfattende kendskab til dansk forvaltningsrets almindelige principper og vores dybtgående erfaring med regulering af energiforhold for at sikre det bedst mulige resultat i en kompliceret regulatorisk proces. 

Highlights 

 • European Energy - rådgivning til en af de største udviklere af vind- og solcelleprojekter i Danmark om alle juridiske forhold, herunder regulatoriske forhold, i forbindelse med salget af danske vindmølleparker 
 • Infranode - rådgivning til den svenske infrastrukturfond om alle juridiske forhold, herunder indenfor energi, regulatoriske forhold, finansiering, fast ejendom og M&A i forbindelse med Infranodes første energiinvestering in Danmark til udvikling af den største nordeuropæiske solcellepark
 • Equinor (Statoil) – rådgivning om alle juridiske forhold, herunder indenfor energi, regulatoriske forhold, skat, finansiering og M&A, i forbindelse med Equinors erhvervelse af Danske Commodities, en ledende aktør i Danmark indenfor handel med elektricitet og samt andre tjenesteydelser i de europæiske energimarkeder
 • SEAS-NVE - rådgivning til SEAS-NVE, herunder om energi, udbud og selskabsforhold. SEAS-NVE ejes i fællesskab af omkring 400.000 medlemmer, som bl.a. ejer, driver og servicerer det geografisk længste elforsyningsnet i  Danmark (DSO) og investerer i energiprojekter
 • A.P Møller Holding - rådgivning om regulatoriske forhold vedrørende geotermisk energi og økonomisk regulering i varmeforsyningsloven 
 • Ørsted - rådgivning af Ørsted i forbindelse med M&A og energiforhold i forbindelse med frasalg af Ørsteds bioenergi-aktiviteter, herunder anlæggene i Kalundborg, Horsens, Fredericia og Lintrup
 • Hess – rådgivning om regulatoriske og offentligretlige forhold og bistand i forbindelse med kontakt til administrative myndigheder i relation til Hess' gasaktiviteter i Denmark 
 • Datacentre - rådgivning om energi og miljømæssige forhold vedrørende udviklingen af store datacentre i Danmark, herunder EU's netværksregler

Konfliktløsning

I de senere år har Plesner været involveret i konfliktløsning for omkring 80 % af de danske C20-selskaber. Fra start til slut i en sag samarbejder vi tæt med klienten om at lægge strategien for sagens førelse. Vi bidrager med taktiske og kommercielle kompetencer og rådgiver om risici og risikostyring, herunder specifikt om, hvilke risici vi mener er sandsynlige, og hvilke vi ikke anser for at være sandsynlige.  

Indenfor energi og infrastruktur har vi bistået store klienter - både private of offentlige - i en lang række mellemstore og store voldgifts- og retssager, der hovedsagligt har vedrørt krav i forbindelse med store energi- og infrastrukturprojekter. Vi har i den forbindelse opnået stor erfaring med førelse af både voldgifts- og retssager ved en lang række forskellige instanser, herunder for Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg samt retssager ved alle domstole i Danmark. 

Highlights

 • Voldgift i forbindelse med metrobyggeri - repræsenterede som ledende advokat entreprenøren i forbindelse med en milliard-byggesag (igangværende og fortrolig)
 • Voldgift i forbindelse med Hejre-projektet - repræsenterede DONG E&P A/S (nu Ineos A/S) i en voldgiftssag vedrørende Hejre-projektet (værdi ca. DKK 12 mia.), en offshore olieplatform i Nordsøen 
 • Voldgift vedrørende COMET - repræsenterede Copenhagen Metro Construction Group (COMET) i en voldgiftssag mod det statsejede selskab Metroselskabet vedrørende krav på grund af forsinkelse og afbrydelse i forbindelse med det første metro-projekt i København vedrørende M1 
 • Voldgift vedrørende jernbane på Østfyn - repræsenterede Arkil og Strukton Rail i en voldgiftssag mod Banedanmark vedrørende opsigelsen af en kontrakt om opførelse af en jernbanelinje mellem Odense og Nyborg 

Highlights

 • Femern A/S - rådgivning i forbindelse med det største infrastrukturprojekt i Danmarks historie, Femernforbindelsen mellem Danmark og Tyskland (værdi ca. EUR 8 mia.). Plesner har rådgivet om de indledende organisatoriske overvejelser og etableringen af selskaber til at behandle tilbud og forhandle kontrakter vedrørende projektets gennemførelse. Plesner er stadigt aktivt involveret i projektet, som er meget vigtigt for Danmark
 • Total E&P Danmark - rådgivning om alle juridiske forhold i forbindelse med udviklingen af offshore Tyra Future-projektet. Dette arbejde omfatter bl.a. udarbejdelse, forhandling og styring af EPC-kontrakter
 • European Energy - rådgivning til European Energy, en af de største udviklere af vind- og solcelleprojekter i Danmark, om alle juridiske forhold, herunder energi, regulatoriske forhold, finansiering, ejendomme, skat og M&A i forbindelse med salget af de danske vindmølleparker Svindbæk, Bornholm og Holmen II
 • Ineos - bistand i forbindelse med erhvervelsen af Spirit Energy i Danmark, herunder 40 % af ejerskabet af Hejre-licensen og 30 % af Solsort-licensen. Efter transaktionens gennemførelse vil Ineos være eneejer af Hejre-licensen, som fortsat udvikles frem mod produktion i de kommende år. Samtidig overtager Ineos en større andel af Solsort-licensen, og er nu majoritetsejer af denne licens 
 • Postlane Partners - rådgivning til det amerikanske investeringsselskab om alle juridiske forhold i forbindelse med erhvervelsen af A/S Dansk Shell, herunder olieraffinaderiet og havneterminalen i Fredericia. Raffinaderiet, som er et af kun to olieraffinaderier i Danmark, har kapacitet til at raffinere omkring 3,4 mio. tons råolie årligt
 • Sund og Bælt A/S - rådgivning til det danske statsejede selskab om alle forhold vedrørende projektudvikling 
 • Kalaallit Airports - rådgivning til det grønlandske statsejede selskab indenfor alle juridiske områder i forbindelse med udviklingen af tre nye internationale lufthavne i Grønland. Projektet anses for at være det hidtil største infrastrukturprojekt i Grønland 
 • Baltic Pipe Pipeline - rådgivning i forbindelse med udviklingen af Baltic Pipe-projektet, som vil gøre det muligt at transportere gas fra Norge til det danske og polske marked
 • SEAS-NVE - rådgivning til SEAS-NVE, herunder rådgivning om energi, udbud og selskabsforhold. SEAS-NVE ejes i fællesskab af omkring 400.000 medlemmer, som bl.a. ejer, driver og servicerer det geografisk længste elforsyningsnet i Danmark (DSO) og investerer i energiprojekter
 • A.P Møller Holding - rådgivning om regulatoriske forhold vedrørende geotermisk energi og økonomisk regulering i varmeforsyningsloven 
 • Ørsted - rådgivning af Ørsted i forhold til transaktioner og energiretlige forhold i forbindelse med frasalg af Ørsteds bioenergi-aktiviteter, herunder anlæggene i Kalundborg, Horsens, Fredericia og Lintrup

Ratings

 • Within Energy Plesner is a first tier firm. In addition, Plesner is a second tier within Shipping and Transport.

  "Very experienced renowned legal service provider in the Danish renewable energy sector. They have a wide scope of legal services they can offer across the development project life cycle, which is important to us"

  "We have had very good and efficient support since we entered the Danish market"

  "Tier 1 law firm with the ability to provide professional advice on all legal matters"

  "Highly skilled. Very good understanding of commercial needs as well the legal challenges. Very solution oriented"

  "Very nice and diligent" (2024)

 • A prominent team in the energy market, Plesner routinely assists with regulatory matters and project development, as well as M&A mandates. The team works with clients across oil and gas and renewables, including leading Danish oil and power corporations and wind energy investors. The practice also offers experience in contract negotiations and licensing issues.

  "The law firm is very capable in understanding the complex political landscape when negotiating"

  "The lawyers have an in-depth understanding of the industry and our requirements"

  "Plesner's team is very responsive and has a good appreciation of the commercial aspects of a deal" (2024)

 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards Project Development.

  "They were responsive, involved, knowledgeable and had good process management skills"

  "Excellent commercial understanding" (2023)

 • Within Energy Plesner is a first tier firm.

  "Very broad experience across entire value chain and a team that has been involved early on from when energy supply was mostly a public monopoly to now a competitive industry" (2023)

 • A prominent team in the energy market, Plesner routinely assists with regulatory matters and project development, as well as M&A mandates. The team works with clients across oil and gas and renewables, including leading Danish oil and power corporations and wind energy investors. The practice also offers experience in contract negotiations and licensing issues.

  "Plesner has a broad team working on all matters in the energy mix and value chain. The firm is always available and solution-oriented"

  "Plesner provides direct communication and has in-depth industry knowledge"
  (2023)

 • Plesner is listed in "Tier 1" as regards Project Development (2021+2021/2022+2022)

  "High level across different fields of expertise" (2022)

  "Plesner is extremely professional as a law firm. Its lawyers are world class and the firm has significant depth in terms of advisory experience and capability" (2021/2022)

  "Clear, concise and commercially pragmatic advice" (2021/2022) 

 • Within Energy Plesner is a first tier firm. 

  Plesner has a strong track record in handling large-scale energy projects and transactions. 

  "Very pragmatic advisers and clear client friendly advice. Good sector knowledge"

  "Excellent knowledge and abundance of experience in the field, combined with sound commercial understanding"

  "Excellent understanding of negotiation structures and situations"

  "Very responsive, very commercial and succinct"

  "All are really excellent. Very responsive. Really high-quality advice" (2022)

 • A prominent team in the energy market, Plesner routinely assists with regulatory matters and project development, as well as M&A mandates. The team works with clients across oil and gas and renewables, including leading Danish oil and power corporations and wind energy investors. The practice also offers experience in contract negotiations and licensing issues (2022)
 • Within Energy and within Shipping and Transport, Plesner is a first tier firm.

  The team at Plesner is adept at handling large-scale offshore infrastructure development mandates including oil and gas and offshore wind projects. 

  "Pleasant team with great client service

  "Good industry knowledge, and helpful and responsive" (2021)

 • Prominent team which routinely assists with regulatory matters and project development and is particularly active on M&A mandates in the energy sector. Works with clients across oil and gas and renewables, including leading Danish oil and power corporations and wind energy investors. Also offers experience in contract negotiations and licensing issues.

  "Very responsive and quick at handling matters" (2021)
 • Within Energy and within Shipping and Transport, Plesner is a first tier firm.

  Shipping and Transport: "One of the top firms in Denmark, which provides the best and most comprehensive coverage and counselling" (2020)

 • Prominent team which routinely assists with regulatory matters and project development and is particularly active on M&A mandates in the energy sector. Works with clients across oil and gas and renewables, including leading Danish oil and power corporations and wind energy investors. Also offers experience in contract negotiations, licensing issues and research and development agreements.

  "Very responsive and quick"

  "High quality, with a good energy practice" (2020)

 • Within Energy, Plesner is a first tier firm.

  Within Shipping and Transport, Plesner is "excellent in all aspects" and has expertise across transactions, financing matters and disputes (2019)
 • Prominent team noted for its business-oriented approach to the energy sector. Routinely assists with regulatory matters, project development and energy-related dispute resolution and is particularly active on M&A mandates in the energy sector. Works with clients across oil and gas and renewables, including leading Danish oil and power corporations, wind energy investors and other blue-chip energy companies. Draws strong praise for its expertise in contractual matters relating to energy supply and installation, including EPC contracts. Also advises on cross-border matters.

  "Commercial and market-oriented," together with the ability to provide "good all-round legal work"

  "Delivers a substantial amount of work within a short time schedule" (2019) 

 • Plesner is one of Denmark’s largest and leading firms and has top tier rankings across a range of areas.

  “Accessible, competent, and extremely professional" (2019)
 • Within Energy, Plesner is a first tier firm.

  Described as having "a unique understanding of the client’s business", Plesner’s energy department has a strong position within the oil and gas sector and also advises on renewable energy projects (2018)
 • "Customer-oriented, fast, practical and at a high legal standard"

  "High degree of flexibility"

  "Quality responses and holistic perspective"

  "A wide knowledge of cross-border legal systems" (2018)

 • Recognised across the board as one of the strongest firms in Copenhagen, Plesner continues to collect plaudits for its work in all areas of practice (2018)

 • Within Energy, Plesner is a first tier firm.

  Plesner's "swift" practice covers oil and gas, as well as wind and other renewable energy sectors (2017)
 • Prominent team noted for its business-oriented approach to the energy sector. Routinely assists clients with regulatory and corporate matters, project development, M&A and energy-related dispute resolution. Works with clients across oil and gas and renewables, including leading Danish oil and power corporations, wind energy investors and other blue-chip energy companies (2017)

 • "Plesner conducts court cases expertly and the legal advice skills are outstanding. They possess an amazing degree of professional expertise as regards detailed legal background knowledge" (2016)
 • Within Energy, Plesner is a first tier firm.

  Niklas Christensen heads Plesner's "top" practice, which advises on regulatory matters, large project developments and disputes (2016)

 • "The firm's lawyers are always very committed and provide relevant advice and high-level service on complicated legal matters within the time and scope agreed. They are all excellent lawyers and we are very satisfied with their service"

  "We are satisfied because the lawyers deliver whatever we agree upon in due time and they make sure to follow up on things" (2016)

 • Plesner's Greenland desk comprises four lawyers who regularly advise on Greenlandic and Danish-Greenlandic matters. The team recently advised an energy company on the acquisition of drilling licences in Greenland, and regularly publishes advice on working in Greenland (2015)
 • Strong practice with substantial experience in regulatory issues, project development, M&A and disputes. Also noted for its wind power expertise, especially in turbine supply and operations and maintenance agreements. Noted for its capabilities in matters related to North Sea oil and gas.

  "The people assisting us are very experienced and specialised in the energy sector; the attitude and proactiveness is really good"

  "Very good at giving ad hoc advice on short deadlines, and good at understanding the commercial issues and broader strategic perspective"

  "The firm is helpful and insightful; I wouldn't hesitate to reach out to it again" (2015)

 • "The Plesner team proved to be knowledgeable of both the law and our industry, was very responsive to our requests and has done an excellent job in supporting the acquisition"

  Others praise the high quality of the work of the team, citing its capability in corporate matters to be a particular highlight.

  "They are all very skilled and committed lawyers with a great understanding of our business and the advice needed"

  "They are all very pleasant to work with, and thus we can strongly recommend them all to anyone!"
  (2015)
 • Comprehensive energy practice with particular expertise in offshore pipeline projects and upstream oil and gas.

  "A very impressive, customer-focused law firm"

  "Very good in the energy sector, and especially in financial contracts" (2014)

 • Plesner’s infrastructure and energy practices are among the best in Denmark, with both widely viewed as excellent across board. The firm has a particularly strong track record in project development and an outstanding reputation for EPC work (2014)

Se flere Se færre

Vores specialister

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Læs alle insights om Energi og Infrastruktur