Plesner er markedsleder inden for rådgivning af klienter om udviklingen af havvind. Vi bistår projektudviklere, investorer og førende leverandører i forbindelse med projekter i Danmark og i udlandet.

Vores tværfaglige juridiske team har stor erfaring med udvikling af havvindmølleparker og andre omfattende infrastrukturprojekter inden for den grønne omstilling. Teamet tilbyder helhedsorienteret  og markedsrelevant ekspertrådgivning inden for følgende nøgleområder vedrørende projektudvikling af havvind:

Strategiske indkøb

Vi yder strategisk indkøbsrådgivning til vores klienter om forskellige løsninger, f.eks. vindmøllegeneratorer (herunder drift og vedligeholdelse), fundamenter, kabler, offshore/onshore transformeranlæg og anlæggets øvrige dele (BoP). Derudover bistår vi klienter med rådgivning vedrørende  befragtning af vigtige maritime aktiver såsom installationsfartøjer, servicefartøjer samt andre supportfartøjer. Vi tilbyder desuden rådgivning vedrørende relevante tillægsaftaler, f.eks. rådighedsgarantier, effektkurver, moderselskabsgarantier, forpligtelseserklæringer og direkte aftaler . Vi sikrer også koordinering og afstemning med långivernes rådgivere, hvis vindmølleparken finansieres ved hjælp af lån uden regres (non-recourse lending) eller lån med begrænset regres (limited recourse lending).

Projektfinansiering

Vi yder juridisk rådgivning til vores klienter vedrørende finansiering af komplekse projekter såsom vindmølleparker. Vi bistår enten långivere eller låntagere med at strukturere, forhandle og udarbejde de nødvendige aftaler i forbindelse med non-recourse eller limited recourse-projekter, herunder projektfinansieringsprojekter, der involverer kreditinstitutter. Endvidere bistår vi långivere  med at styre risici i forbindelse med strategiske indkøbsaftaler. Vores ydelser omfatter også rådgivning af store virksomheder og finansieringsgivere om strukturering af grønne og bæredygtige finansieringsmuligheder, f.eks. grønne obligationer og lån. Disse typer af finansiering sikrer, at provenuet anvendes til at finansiere støtteberettigede grønne projekter, f.eks. havvindmølleparker.

Off take-kontrakter

Vi rådgiver vores klienter om aftagning af el produceret af havvindmølleparker. Vores bistand i forbindelse med elkøbsaftaler (PPA'er) og tillægsaftaler tilstræber at sikre prisstabilitet og øge projektrentabilitet for projektudviklere. Vi bistår også større virksomheder, der er interesserede i andre fordele ved elkøbsaftaler, f.eks. oprettelse og brug af grønne certifikater. Det europæiske elmarked bliver mere integreret, og vi har stor erfaring med at bistå klienter i forbindelse med elkøbsaftaler og andre relaterede redskaber på tværs af jurisdiktioner.

Equity

Vi yder strategisk rådgivning til vores klienter vedrørende partnerskaber i relation til individuelle havvindmølleparker eller porteføljer af havvindmølleparker. Vores bistand omfatter strukturering, forhandling og udarbejdelse af equity joint ventures, der ofte bruges som et redskab til risikoreduktion. Vi bistår endvidere klienter med at erhverve ikke-bestemmende, bestemmende eller fuldt ejede andele i eksisterende projekter i enhver fase af  projektets udvikling, og vi er anerkendte i branchen for at rådgive om de strategiske og juridiske aspekter af equity-transaktioner, både i Danmark og internationalt. Vi har erfaring med at rådgive købere såvel som sælgere.

Regulatorisk

Vi rådgiver om alle regulatoriske forhold i relation til udviklingen af havvindmølleparker, herunder vejleder vi om offshoreudbud og processer, opnåelse af statslige koncessioner eller licenser, indhentelse af nødvendige tilladelser og samtykker fra administrative myndigheder, forhandling af nettilslutningsaftaler og opfyldelse af krav for deltagelse i elmarkedet. Derudover rådgiver vi om EU's politik og lovgivning i forhold til udviklingen af vedvarende energiaktiver, herunder særligt havvind.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur