Vi er markedsledende juridisk rådgiver inden for Power-to-X (PtX) og rådgiver både danske og internationale virksomheder og aktører inden for området.

Hvad er PtX?

PtX er et andet ord for de teknologier, der anvendes til ved hjælp at grøn strøm at producere grøn brint, der kan bruges direkte som brændstof eller omdannes til andre brændstoffer, kemikalier og materialer. 

PtX er fællesbetegnelsen, hvor X’et symboliserer de forskellige slutprodukter: Grønne gasser, elektrofuels, flydende el, power-to-gas. Benævnelserne dækker alle over flydende eller gasformige brændstoffer indeholdende brint produceret via elektrolyse med grøn strøm – som oftest fra vindmøller eller solceller.

PtX bliver en væsentlig brik i at opfylde regeringens 70 pct. målsætning i 2030, men særligt frem mod målet om klimaneutralitet i 2045, hvor PtX-brændstoffer kan benyttes til at omstille dele af transportsektoren særligt inden for luftfart, søfart, den tunge vejtransport, landbruget, industrien osv.

Få specialistrådgivning hos Plesner

Plesners PtX-team består af en række specialister med mange års indgående erfaring med energisektoren, herunder forsyning, entreprise, infrastruktur, anlægsprojekter, miljø og planlægning, EU- og statsstøtteret samt komplekse transaktioner og kontrakter inden for grøn energi. 

Plesner bistår blandt andet i øjeblikket på Europas største PtX-anlæg og rådgiver i den forbindelse om alle juridiske, kommercielle, operationelle og strategiske aspekter inden for PtX. 

Vi rådgiver f.eks. om følgende:

  • PtX-projekter generelt, herunder projektudvikling, finansiering, forretningsmæssige strukturer, ejerskabsaftaler, miljøregulering og arealudvidelser
  • Komplekse kontrakter og transaktioner
  • Fortolkning og anvendelse af regulering om PtX, herunder Renewable Energy Directive, Directive (EU) 2018/2001 (REDII)
  • EU- og statsstøtteretlige problemstillinger samt tariffer
  • Miljø og planlægning
  • EU's certificeringssystem for CO2
  • Statens udbud for PtX
  • Politiske aftaler og godkendelser og tilladelser til PtX-anlæg

Vores specialister står altid til rådighed for spørgsmål og sparring i forbindelse med dit PtX-projekt.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur