SAS indgår investeringsaftale som led i rekonstruktionsproces

SAS har i forbindelse med sin igangværende rekonstruktionsproces indgået en investeringsaftale med et konsortium bestående af den danske stat, Castlelake, Air France-KLM og Lind Invest.

SAS AB, Skandinaviens største flyselskab, gennemgår i øjeblikket en rekonstruktionsproces ved konkursdomstolen i New York i henhold til den amerikanske konkurslovs kapitel 11 ("chapter 11"). 

Som led i denne rekonstruktionsproces, har SAS indgået en  investeringsaftale, der med forbehold for betingelserne heri, indebærer en investering på i alt USD 1,2 milliarder fordelt på USD 475 millioner som aktiekapital og USD 725 millioner som konvertibel gæld. 

Før investeringsaftalen kan effektueres, skal konkursdomstolen i New York godkende planen for rekonstruktionsprocessen, som herefter forventes implementeret gennem en svensk rekonstruktion (forventeligt i løbet af 2024). Plesner har rådgivet Finansministeriet.

Plesners core team bestod af Thomas Holst Laursen, Hans Hedegaard, Mikkel Rostock-Jensen, Toke Engberg Pedersen, Hans Glent Abildgaard og Emma Louise Teisen

Læs SAS' pressemeddelelse

Seneste nyt om M&A

Mergers and Acquisitions