Thornico frifundet for omstødelseskrav på ca. 100 mio. kr.

Retten i Odense har den 18. marts 2024 i en tredommersag frifundet Thornico Holding A/S og Thornico A/S i en omstødelsessag anlagt af to konkursboer med krav om betaling af ca. 100 mio. kr. med tillæg af procesrente. Plesner repræsenterede Thornico Holding A/S og Thornico A/S i sagen.

I maj 2021 anlagde to konkursboer retssag mod Thornico Holding A/S og Thornico A/S (samlet "Thornico") om betaling af samlet ca. 100 mio. kr. med tillæg af procesrente.

Konkursboerne mente, at Thornico i 4 år forud for konkursen ikke havde afregnet sambeskatningsbidrag i overensstemmelse med selskabsskattelovens § 31, stk. 8, til de to nu konkursramte koncernselskaber, og hvis sambeskatningsbidragene var betalt, at afregningerne var omstødelige i medfør af konkurslovens regler.

Thornico, der gennem årene løbende havde finansieret de to konkursramte shippingselskaber, var af den opfattelse, at alle sambeskatningsbidrag var afregnet ved nedskrivning af koncernintern gæld og nedlagde påstand om frifindelse.

Sambeskatning er lovbestemt og obligatorisk. I henhold til selskabsskattelovens § 31, stk. 8, skal der ved udnyttelse af underskud i koncernforbundne selskaber betales et beløb svarende til skatteværdien af skatteudnyttelsen (sambeskatningsbidrag) til det selskab, der ikke selv udnytter underskuddet. Et koncernselskab kan påtage sig administrationsselskabets betalingsforpligtelse.

Det var et tvistepunkt i sagen, hvorvidt administrationsselskabet (Thornico Holding A/S) - eller det koncernselskab, der havde påtaget sig betalingsforpligtelsen (Thornico A/S) - kunne afregne sambeskatningsbidrag til underskudsselskabet (det nu konkursramte selskab) ved nedskrivning af underskudsselskabets mellemregning (gæld). 

Retten fandt, at afregning af sambeskatningsbidrag kan ske ved nedskrivning af interne mellemregningskonti, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 8.

Koncernen havde i flere år afregnet sambeskatningsbidrag via modregning på mellemregningskonti. Retten fandt, at afregningsmetoden måtte anses for accepteret af selskaberne, ligesom der ikke var grundlag for at antage, at fremgangsmåden ikke var i overensstemmelse med almindelige obligationsretlige principper.

Følgelig fandt retten, at sambeskatningsbidragene for de i sagen omhandlede år var afregnet.

Videre fandt retten, at betaling af sambeskatningsbidragene ved gældsnedskrivning via mellemregningskonti fremtrådte som ordinære forretningsmæssige dispositioner.

Retten fandt, at det først var lige før konkursen i maj 2020, at det blev klart, at fortsat drift i de to nu konkursramte selskaber ikke var mulig. Det fandtes ikke godtgjort, at de to nu konkursramte selskaber var eller blev insolvente ved posteringerne om betaling af gæld via sambeskatningsbidragene på mellemregningerne.

Følgelig var betingelserne for omstødelse af konkurslovens §§ 64, 67, 69, 72 eller 74 ikke opfyldt.

Retten i Odense frifandt herefter enstemmigt Thornico Holding A/S og Thornico A/S for de rejste krav.

Thornico Holding A/S og Thornico A/S blev tilkendt sagsomkostninger på i alt 3 mio. kr.

Plesner repræsenterede Thornico Holding A/S og Thornico A/S i sagen.

Plesners team på sagen bestod bl.a. af advokaterne Christian Th. Kjølbye, Peter Bang, Michala Roepstorff og Anine Severin.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion