O.W. Bunker-konkursboer vinder vigtig sag om lånesikkerhed

Sø- og Handelsretten har netop truffet en principiel afgørelse i en sag om konkursboerne efter O.W. Bunker. To af konkursboerne har fået medhold i, at sagerne om ING Bank og en række øvrige bankers lånesikkerheder skal afgøres efter dansk ret.

To af konkursboerne i O.W. Bunker komplekset har anlagt retssag ved Sø- og Handelsretten med henblik på at opnå dom for, at en række sikkerheder, stillet af O.W. Bunker i forbindelse med koncernens kreditaftale med den hollandske ING Bank og en række andre syndikerede banker, ikke kan gøres gældende over for konkursboerne. På tidspunktet for konkursen androg bankernes pantsikrede tilgodehavende ca. USD 652 mio.

Inden Sø- og Handelsretten kan tage stilling til dette spørgsmål, var det dog nødvendigt at opnå en delafgørelse om, hvorvidt spørgsmålet om sikkerhedernes gyldighed over for konkursboerne skulle bedømmes efter engelsk ret, således som gjort gældende af bankerne. Eller om selskabernes konkurs medførte, at aftalegrundlagets bestemmelse om, at engelsk ret skulle finde anvendelse, ville kunne tilsidesættes med den virkning, at bedømmelsen af sikkerhedernes gyldighed over for konkursboet skal afgøres efter dansk ret.

Sø- og Handelsretten er ved en kendelse fra 29. august 2018 nået frem til, at sikkerhedernes gyldighed i relation til konkursboerne skal bedømmes efter dansk ret. Sø- og Handelsretten har således givet konkursboerne medhold i dette spørgsmål.

ING Bank, der er sagsøgt i sagerne som ledende syndikatbank for de involverede banker, har mulighed for at påkære Sø- og Handelsrettens kendelse med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Plesner har ført sagen på vegne af de to konkursboer ved advokat, partner Michala Roepstorff og advokat, partner Peter Bang.


Pernille Bigaard, advokat og partner i Plesner, er kurator i konkursboerne efter O.W. Bunker.

Se hele afgørelsen fra Sø- og Handelsretten

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion