Fonde rådgivet af Agilitas gennemfører opkøb af NNIT’s it-infrastruktur outsourcingforretning

Fonde rådgivet af den paneuropæiske kapitalfond, Agilitas Private Equity LLP (Agilitas), har nu gennemført opkøbet af NNIT’s it-infrastruktur outsourcingforretning, herunder Hybrid Cloud Solutions-forretningsenheden og udvalgte dele af Cloud & Digital Solutions-forretningsenheden, der vil blive drevet som et selvstændigt selskab under det nye brand Aeven. Transaktionen blev annonceret i forbindelse med underskrivelsen i juni 2002 og er nu gennemført. Plesner repræsenterede Agilitas i forbindelse med transaktionen.

Aeven har hovedkvarter i København og har tre årtiers erfaring. Selskabet er specialiseret i styring af kunders forretningskritiske it-systemer og yder fuldstændige og skræddersyede outsourcingydelser, herunder dataopbevaring, servere, netværk og tilhørende rådgivnings- og supportydelser såsom it-konsulentydelser i relation til cloud-omstilling og cyberforsvar.

Aeven har langvarige forbindelser med førende danske velrenommerede kunder i life science-sektoren, finansielle institutioner og private og offentlige markeder, som alle har kritiske it-behov, fordi de opererer i komplekse miljøer.

Aeven beskæftiger ca. 1.500 medarbejdere i Danmark, Tjekkiet og Filippinerne og en velinvesteret aktivbase, herunder to helejede avancerede datacentre strategisk placeret i Københavnsområdet.

Agilitas har omfattende erfaring med at stå i spidsen for investeringer i Danmark og en stærkt forståelse for de danske it- og TMT-markeder, idet man tidligere har stået bag opkøb af flere danske selskaber.

Plesners M&A team på transaktionen bestod af Henrik Rossing Lønberg, Martin Anton Svarrer, Tina Kang, Michael Hur Bertelsen, Peter E. Stassen, Jacob Nygaard, Lise Aaby Nielsen, Annemette Guldborg Jensen, Mia Cecilie Johansson, Christian Cold, Jónas Már Torfason, Christian Gjørtsvang og Gustav Holm

Læs pressemeddelelsen fra Agilitas

Seneste nyt om M&A

Mergers and Acquisitions