Novozymes og Chr. Hansen opnår fusionsgodkendelse i fase I

Fusionen mellem Novozymes og Chr. Hansen har nået en vigtig milepæl ved at opnå fusionsgodkendelse fra EU-Kommissionen. Godkendelsen er betinget af et frasalg af en del af den samlede virksomheds globale forretning inden for enzymet laktase.

Den 12. december 2022 meddelte Novozymes og Chr. Hansen indgåelsen af en aftale om at fusionere med Novozymes som det fortsættende selskab og dermed skabe en førende global leverandør af bioløsninger. 

EU-Kommissionen har den 12. december 2023 godkendt fusionen betinget af et frasalg af en del af den samlede virksomheds globale forretning inden for enzymet laktase i overensstemmelse med det af parterne tilbudte tilsagn. Godkendelsen er betinget af EU-Kommissionens godkendelse af en egnet køber - parterne har identificeret en køber. 

Godkendelsen fra EU-Kommissionen kommer i forlængelse af fusionsgodkendelser i en række andre jurisdiktioner, og den eneste verserende godkendelsesproces i Sydkorea gør fremskridt.

Plesners team for konkurrenceret, som har haft ansvaret for og har rådgivet Novozymes i forbindelse med anmeldelsen til EU-Kommissionen, har - under ledelse af Gitte Holtsø - inkluderet Peter E. Stassen, Rie Paving Mortensen, Anne-Marie Rosman Nielsen, Villiam Vellev, Krestian Lyngsie og Simon Hovmann Andresen. Plesner har endvidere arbejdet i tæt samarbejde med Linklaters LLP og Oxera Consulting LLP vedrørende alle konkurrenceretlige forhold.

Med EU-Kommissionens godkendelse har Novozymes og Chr. Hansen nået en vigtig milepæl på vejen mod gennemførelse af transaktionen, der udgør den største fusion i Danmark til dato. Plesner fungerer som hovedadvokat for Novozymes, og Plesners team ledes af Thomas Holst Laursen.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret